10 câu hỏi lớn của Doanh Nghiệp

Khi thực hiện xây dựng một chiến lược cho cty, lập chiến lược cho các SBU nói riêng thì một chiến lược đó nói chung cần trả lời 10 câu hỏi lớn sau:

Thông tin trong bài được tham khảo từ bài tập tình huống số 1 của thầy Hoàng Lâm Tịnh:

  1. Doanh nghiệp đang ở đâu và sẽ đi đễn đâu (Đâu là điều muốn đạt đến trong tương lai)
  2. Ngành kinh doanh nào cần tiếp tục? loại bỏ? tham gia mới?
  3. Cơ cấu và trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp (các khâu nào tạo giá trị tăng cao?)
  4. SWOT của doanh nghiệp khi hội nhập?
  5. Sứ mệnh của DN là gì?
  6. Mục tiêu của chiến lược là gì?
  7. Những lợi thế của DN và xây dựng các lợi thế mới?
  8. Đâu là những tiềm lực thành công của doanh nghiệp? (Vị trí, thương hiệu, thị trường sp, nguồn lực hiện tại và đâu là nguồn lực chúng ta cần xây dựng?)
  9. Các chiến lược ngành? chiến lược SBU? Mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp để hoàn thành các SBU? Văn hóa tổ chức?
  10. Các chiến lược chức năng và các chtr mục tiêu hỗ trợ cho thực hiện chiến lược?

Xem thêm các bài về chiến lược: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-chien-luoc/

[email protected]