3 lĩnh vực trong tài chính

Theo quyển Quản Trị Tài chính căn bản của PGS TS Nguyễn Quang Thu định nghĩa tài chính gồm 3 lĩnh vực chính đó là:

  1. Các tổ chức tài chính (định chế tài chính)
  2. Đầu tư chứng khoán (thị trường vốn)
  3. Quản trị tài chính

1/ Các tổ chức tài chính hay định chế tài chính:

Là các trung gian tài chính đảm nhận viên trung chuyển vốn từ người cho vay (có dư vốn) sang người đi vay (sử dụng vốn)

Ví dụ: Ngân hàng, liên ngân hàng, quỹ tiết kiệm, tổ chức tín dụng, cty tài chính, bảo hiểm.

2/ Đầu tư chứng khoán:

  • bán chứng khoán
  • Phân tích các chứng khoán cá thể
  • Xác định danh mục chứng khoán tối ưu cho một nhà đầu tư.

3/ Quản trị tài chính

Là lĩnh vực rộng nhất trong 3 lĩnh vực, cần phải kết hợp và có sự hiêu biết cả 3 lĩnh vực.