3 trường đại học về kinh doanh tốt nhất ở Việt Nam theo Eduniversal bình chọn

Eduniversal được thành lập vào năm 1994, là một tổ chức xếp hạng các trường kinh doanh uy tín trên thế giới.

Bảng xếp hạng của Eduniversal gồm 1.000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới được lựa chọn sau khi ủy ban khoa học quốc tế phân tích hơn 4.000 trường đại học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh của 154 quốc gia trên toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 3 đại diện lọt vào Top 1000, cả 3 đều thuộc nhóm 2 Palmes (nhóm trường kinh doanh TÔT – GOOD Business School) là:
– Đại học Kinh tế TP HCM: Đứng thứ 14/202 trường hạng 2 Palmes. Tương đương vị trí 701 trong Top 1000.
– Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) – Đại học FPT: Đứng thứ 18/202 trường hạng 2 Palmes. Tương đương vị trí 705 trong Top 1000.
– CFVG – Trung tâm Pháp – Việt Đào tạo về quản lý: Đứng thứ 75/202 trường hạng 2 Palmes. Tương đương vị trí 762 trong Top 1000.
Bảng xếp hạng Top 1000 trường kinh doanh được chia thành 5 nhóm:
– UNIVERSAL Business School (hạng 5 Palmes): 103 trường
– TOP Business School (hạng 4 Palmes): 190 trường
– EXCELLENT Business School (hạng 3 Palmes): 394 trường
– GOOD Business School (hạng 2 Palmes): 202 trường
– LOCAL Reference (hạng 1 Palmes): 93 trường
Mục tiêu của Eduniversal giúp các sinh viên có cơ sở để lựa chọn các tổ chức giáo dục tốt nhất cho tương lai của mình ở bất cứ nơi nào; giúp các nhà tuyển dụng xác định được những tổ chức giáo dục tốt nhất – nơi có thể tìm kiếm các tài năng, hoặc gửi nhân viên đến đào tạo.