7 Khó khăn trong quản trị chiến lược

7 Khó Khăn Trong Quản Trị Chiến Lược

1/ Thiết lập quá trình quản trị chiến lược cần nhiều thời gian và nỗ lực. 

Như chúng ta đã biết quản trị chiến lược sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức nhưng để thiết lập một quá trình quản trị chiến lược cần rất nhiều thời gian và nỗ lực.

Tổ chức nếu đã có kinh nghiệm trong quản trị chiến lược sẽ có những lợi thế nhất định, trong đó là giảm bớt về thời gian.

Thông thường để đưa ra một chiến lược cần tối thiểu 1 năm và để chiến lược đó phát huy kết quả cần khoảng 3 năm (thông tin được tham khảo từ bài giảng của tiến sĩ Hoàng Lâm Tịnh – Giảng viên trường đại học kinh tế Tp. HCM và từ bài giảng của giáo sư Michael E. Porter)

2/ Kế hoạch quản trị chiến lược phải linh hoạt

Một số tổ chức tư vấn chiến lược hay nằm ở quan điểm chiến lược của tổ chức mà đề xuất các chiến lược cứng nhắc, điều này là không phù hợp với quan điểm quản trị chiến lược. Vì rằng các môi trường của chúng ta luôn thay đổi đem lại các cơ hội và nguy cơ bất ngờ => việc quản trị chiến lược cần phải linh hoạt (nhân tố linh hoạt cũng là 1 trong 3 nhân tố của việc nâng cao thành tích của doanh nghiệp).

Nói đến đây nhiều độc giả có thể phân vân rằng vậy quản trị chiến lược quá chung chung, không rõ ràng, nhiều hướng lựa chọn vậy trong tình huống thực tế sẽ thực hiện và kiểm soát thế nào? điều này chính là khó khăn lớn trong việc quản trị chiến lược của tổ chức, kế hoạch quản trị chiến lược phải năng động và phát triển (điều kiện môi trường thay đổi + mục tieeu mới + mục tiêu có thể bị sửa đổi). Việc có các thông tin bổ sung trong chiến lược rất quan trọng để tăng cường khả năng linh hoạt của chiến lược, khả năng linh hoạt của tổ chức.

3/ Việc dự báo môi trường có thể không hoàn toàn đúng 

Đối với một chiến lược việc dự báo môi trường tương lai vô cùng quan trọng, nếu không có phần này thì chiến lược không còn là chiến lược nữa, và chính điều dự báo này là điểm quan trọng đánh giá một chiến lược tốt hay không. Nói một cách đơn giản là chiến lược ăn tiền là dựa vào dự báo.

Quá toàn năng phải không quý vị??? Nhưng điều đáng tiếc là không phải dự báo nào cũng đúng, bỏ qua việc sai xót trong kỹ năng tính toán của chiến lược viên, chúng ta có 7 phương pháp dự báo tương lai, nhưng đôi khi chính sự dự báo này chưa hoàn toàn phản ánh tình trạng đúng trong tương lai. Trường hợp IBM là một ví dụ, khi trước đó thị trường được dự báo không còn hứng thú với phân khúc máy tính cá nhân, nhưng IBM làm lại rất thành công.

4/ Vấn đề thực hiện quản trị chiến lược.

Như chúng ta đã biết quản trị chiến lược cần phải làm 5 hoạt động (nghiên cứu, hoạch định, đề ra, thực hiện và kiểm soát). Nhưng thực tế nhiều chiến lược đưa ra chỉ vẫn là kế hoạch trên giấy, không đưa vào thực hiện được do chiến lược đó không đề ra những quyết định rõ ràng trong thực hiện, mọi vấn đề nêu ra rất chung chung, việc thực hiện nó khiến doanh nghiệp lo ngại.

Các chiến lược viên khi đề xuất chiến lược luôn phải tâm niệm rằng mình đề ra chiến lược để thực hiện được, khả năng triển khai cao.

5/ Quản trị chiến lược không phải là khuôn mẫu tương lai:

Khi được tiếp cận sâu rộng các khung sườn của quản trị chiến lược ta sẽ thấy các công cụ, phương pháp rất tốt để hình thành một chiến lược bài bản nhưng đó không hoàn toàn phản ánh hình ảnh, khuôn mẫu cho tương lai. Vẫn là yếu tố cũ thôi, đó chính là môi trường thay đổi, chiến lược không thể mãi cứng nhắc trong dài hạn được. Chính xác đó chỉ là tương lai kỳ vọng và cố gắng đạt được nhờ việc hoạch địch chiến lược và kế hoạch cụ thể.

6/ Chiến lược không đơn thuần chỉ là dự báo và thực hiện đáp ứng dự báo đó

Chiến lược còn cần phải đặt ra các vấn đề căn bản hơn và giải quyết chúng:

  1. Chúng ta có theo đúng ngành kinh doanh không?
  2. Các mục tiêu cơ bản của chúng ta là gì?
  3. Thị trường của chúng ta đang tăng tiến hay bị xói mòn?

 7/ Quản trị chiến lược là một hệ thống kế hoạch hóa 

Quản trị chiến lược không phải là một phương pháp luận, một sơ đồ công nghệ hoặc tập hợp các thủ pháp được định ra một cách cứng nhắc, mà thực tế nó bao hàm rộng rãi các loại hình cụ thể của các hệ thống kế hoạch hóa và đan xen vào toàn bộ quá trình quản lý một cách không thể cắt nghĩa được.

Xem thêm các bài về quản trị chiến lược tại: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-chien-luoc/

[email protected]