Có phải lợi nhuận của doanh nghiệp lớn nhất khi giá cổ phiếu là lớn nhất?

Để trả lời câu hỏi này ta phân tích tổng thu nhập của DN / thu nhập trên một cổ phiếu (EPS)

Giả sử cty bạn có 100 triệu cổ phiếu, thu nhập của cty bạn là 200 triệu USD => EPS = 2 USD

Nếu bạn sở hữu 100 cổ phiếu => tổng thu nhập của bạn 200$

Bây giờ cty cần thêm vốn nên thực hiện 1 quyết định tài chính là phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu nữa, thu về lượng vốn 100 triệu USD.

Lúc này thu nhập của DN bạn là: 200 + 100 = 300 triệu đô. (Lợi nhuận của DN tăng lên).

Nhưng trong lúc này giá cổ phiếu của bạn lại giảm từ 2USD xuống còn 1USD.

Do đó thu nhập của bạn chỉ còn 100USD thay vì 200$ như lúc trước.

=> Như vậy là một cổ đông bạn nên quan tâm đến chỉ số EPS hơn là quan tâm đến tổng thu nhập của DN.

Câu trả lời cho câu hỏi này là: Lợi nhuận của DN lớn nhất khi giá trị cổ phiếu lớn nhất là sai.