Đề thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh – Gợi ý giải

Đây là đề thi cao học môn Quản Trị Chiến Lược tại trường Đại học kinh tế Tp. HCM

ĐỀ 1: SM ĐÊM 3 – K16 – THẦY HOÀNG LÂM TỊNH

 

Gợi ý giải:

Câu 1: Chiến lược tăng trưởng tập trung.

=> Gợi ý giải: Quyển số 1 tài liệu tham khảo, Michael Porter, trang 176-278

Câu 2: Chiến lược chính, chiến lược từng SBU

=> Gợi ý giải: Sử dụng ma trận BCG

Câu 3: Value Chain chuỗi giá trị

=> Gợi ý giải: tham khảo sách chiến lược cạnh tranh của Michael Porter, Quyển số 3

+ ĐỀ 2: SM – THẦY PHẠM XUÂN LAN

 

+ ĐỀ 3: K16 – THẦY HOÀNG LÂM TỊNH

Câu 1 tương tự câu 2 đề 1, dùng BCG. 

Câu 2: Cty sử dụng chiến lược phát triển đa dạng hoá, anh chị hãy nêu các phương án và điều kiện để thực hiện các phương án trên.
(Đồng tâm, hàng ngang và tổ hợp)

Câu 3: Khi xây dựng chiến lược cần căn cứ vào những gì??

+ ĐỀ 4: SM – THẦY HOÀNG LÂM TỊNH

Bài tập thi môn QTCL

Câu 1: Nêu mqhệ giữa chiến lược công ty với chiến lược của các SBU và các chiến lược chức năng, cho ví dụ minh hoạ

Câu 2: Khi lựa chọn chiến lược công ty cần dựa trên những căn cứ gì? Thí dụ minh hoạ

Câu 3: Bài tập trang 24 trong giáo trình đề cương môn học QTCL của thầy Hoàng Lâm Tịnh

==================================================================

Tổng hợp giải đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh Click Here!!!

Chúc mọi người may mắn!

[email protected]

Trọn bộ tài liệu cao học tham khảo tại: http://vneconomics.com/tai-lieu-mba/