Đề thi quản trị marketing cao học K22 Đêm 3 thầy Đinh Công Tiến Lần 2

Đề thi quản trị marketing cao học K22 Đêm 3 thầy Đinh Công Tiến

Môn này thi lần 1 có 3 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận (tham khảo: http://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-marketing-thay-dinh-cong-tien-ueh-k22-d3/)

Nhưng sang lần 2 thì thi gồm 5 câu tự luận (không có trắc nghiệm, nếu tôi không email hỏi thầy thì có lẽ cứ tưởng sẽ giống lần 1 ôn lệch trọng tâm). Thầy bảo ra nhiều câu để trong trường hợp xấu còn có điểm. Nội dung ôn thì xoay quanh phần bài giảng trên lớp.

Nội dung 5 câu tự luận như sau, mỗi câu 2 điểm.

  1. Định vị giá trị là gì? Vai trò của định vị giá trị?
  2. Vì sao phải khảo sát hành vi khách hàng?
  3. Cơ hội kinh doanh là gì? Cho ví dụ?
  4. Marketing Mix là gì? Sự khác biệt giữa 4P và 4C
  5. Tài sản thương hiệu là gì? Mô hình định vị của AAker?

[email protected]