Đề thi quản trị sản xuất điều hành cao học UEH K22 Đêm 5 Thầy Hồ Tiến Dũng

Câu 1: Hãy cho số liệu bổ sung để trình bày phương pháp xác định kích thước lô hàng trong hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu thỏa mãn các điều kiện sau:

– Số kỳ tính toán: 14 tuần

– Các chi phí lô hàng từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sau:

+ Mô hình “EOQ”

+ Mô hình “Cân đối”

+ Mô hình “lot for lot”

– Lượng hàng tồn kho kỳ 14 bằng 0

Câu 2 (là câu 1 trong hình)

 

Câu 3: Anh chị hãy vận dụng công tác đo lường vào một doanh nghiệp thực tế mà anh chị biết.