Ebook Tam @ Quốc – Thành Quân Ức PDF Download

Những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung được “chuyển dịch” sang môi trường kinh doanh hiện đại: Thế vạc ba nước Ngụy – Thục – Ngô thời Tam quốc biến thành ba loại hình công ty hiện đại. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc năm 2003-2004

Thông tin:

Tên sách: Tam Quốc @ diễn nghĩa (hay Tam @ Quốc)
Tác giả: Thành Quân Ức. – Dịch giả: Trần Thu Hiên. Nguyễn Thanh Thúy.
Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Số trang: 496

PDF Download Link: Mirror 1Mirror 2

[email protected]

Đây là một quyển sách rất hay cho người làm kinh doanh!