Categories
Tài Liệu

Tổng hợp các Ebook

 1. Tam @ Quốc – Thành Quân Ức
 2. Lập kế hoạch kinh doanh – Jim Horan
 3. Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim – John Gray
 4. Mặt dày tâm đen – Chin Ning Chu
 5. Tư duy đột phá – Shozo Hibino & Gerald Nadler
 6. Marketing đột phá
 7. Think and Grow Rich – Napoleon Hill
 8. Linh hồn của sự thay đổi – John P. Kotter & Dan S. Cohen
 9. Nhà lãnh đạo trong bạn – Warrent Bennis
 10. Tôi tài giỏi bạn cũng thế – Adam Khoo
 11. Trai khôn không sợ cô đơn PDF Download – AlphaArt
 12. Tuần làm việc 4h PDF Download
 13. Quốc Gia Khởi Nghiệp PDF –  Dan Sanor & Saul Singer

1 reply on “Tổng hợp các Ebook”