Categories
CHƠI HỌC

Tổng hợp các bài về GOLF

Topic tổng hợp các bài về chơi GOLF

 1. Giới thiệu về chơi GOLF
 2. Những điều cơ bản nhất về GOLF
 3. Vai trò của Caddy trong chơi GOLF
 4. Tìm hiểu về bóng chơi GOLF
 5. Các loại gậy chơi GOLF
 6. Thuật ngữ trong GOLF P1 A-D
 7. Thuật ngữ trong GOLF P2 E-H
 8. Thuật ngữ trong GOLF P3 L-P
 9. Thuật ngữ trong GOLF P4 Q-Z
 10. Các loại sân GOLF
 11. Một số sân GOLF ở Tp. HCM
 12. Danh sách sân GOLF tại Việt Nam
 13. Giày chơi GOLF
 14. Chi phí chơi GOLF

[email protected]

Xem thêm các bài tổng hợp về GOLF: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-golf/