Hướng dẫn làm tiểu luận Quản Trị Marketing – Thầy Đinh Công Tiến

LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

(Chương trình MBA ứng dụng)

 

 1. NỘI DUNG: LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING cho 1 công ty được lựa chọn.
 2. PHƯƠNG PHÁP:
  1. Khảo sát thực trạng kết quả hoạt động marketing của cty (các khía cạnh khảo sát dựa vào mô hình giá trị dành cho khách hàng; lòng trung thành; sự hài lòng và các công cụ mà cty đã sử dụng trong mối quan hệ vị thế cạnh tranh với các đối thủ trực diện)
  2. Xác định mục tiêu kế hoạch chương trình
  3. Lựa chọn chương trình marketing
  4. Lập kế hoạch hoạt động và kinh phí
 3. PHÂN NHÓM
  1. 5 em/nhóm
  2. có nam, có nữ
  3. có nghề nghiệp khác nhau
  4. có người có kinh nghiệm trong mỗi nhóm
 4. LỰA CHỌN CÔNG TY/TỔ CHỨC
  1. Bất kỳ lĩnh vực nào
  2. Có thể trùng nhau
  3. Không sao chép
 5. THỰC HIỆN
  1. Trong khi học và trình bày vào 2 buổi cuối cùng
  2. Tính điểm quá trình: 50/50
  3. Cơ chế: hợp tác không cạnh tranh
  4. Cơ chế trưởng nhóm: cộng (trừ) 0.5-1đ tuỳ kết quả nhóm
 6. THUYẾT TRÌNH
  1. Trưởng nhóm hoặc bất kỳ hoặc nhiều hơn 1 người
  2. Tham khảo đánh giá của bạn học

Trọn bộ tài liệu cao học tham khảo tại: http://vneconomics.com/tai-lieu-mba/