Kết thúc môn quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh 2013

Cuối cùng môn học cũng kết thúc với thật nhiều kiến thức được học từ thầy. Thầy là một trong những thầy cô tôi rất quý mến, con người thầy, kiến thức thầy, tâm huyết thầy.

Chúc Thầy luôn sức khỏe.

Lớp Đêm 3 – MBA K22 – UEH 2013

 

 

1 thought on “Kết thúc môn quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh 2013”

Comments are closed.