Lợi ích và chi phí khi tham gia khu vực đồng tiền chung

Lợi ích

 • Giảm chi phí trong thương mại

 • Xóa bỏ thị trường ngoại tệ với các đồng tiền trong khu vực. Ví dụ: thống kê trong EUROZONE khoảng tiết kiệm này lên đến 0.25 -0.5% GDP

 • Thúc đẩy TM; gia tăng đầu tư

 • Đồng nhất giá cả

 • Một đơn vị tiền tệ chung cho hàng hóa trong khu vực => gia tăng TM trong nội khối

 • Tăng sự cạnh tranh

 • Xu hướng giảm giá sp -> có lợi cho khách hàng.

 • Hạn chế sự bất ổn

 • Tối thiểu hóa biến động tỷ giá trong TM giữa các nước thành viên => ổn định hoạt động kinh doanh; dễ dàng trong lập KH kinh doanh và tăng đầu tư

 • Lợi ích thu được từ việc sử dụng một đồng tiền quốc tế

 • Tăng trưởng kinh tế

Chi phí

 • Dỡ bỏ các ràng buộc thương mại là điều bắt buộc trong nội khối=> nhằm tăng cạnh tranh

 • Mất sự độc lập cũng như tự quyết của mỗi nước trong các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ

 • Liên minh tiền tệ và cú sốc do sự không cân xứng

 • Tác động lên thị trường lao động ?

 • Chi phí để các tổ chức và cá nhân thực hiện sự thay đổi, điều chỉnh

 • Lạm phát và thất nghiệp

 • Sự khác biệt trong hệ thống tài chính và pháp luật => khó khăn trong quản lý

 • Mất doanh thu từ việc in tiền

 • Sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng.

 • Mất đi ý nghĩa văn hóa (các hình in trên tiền của từng nước)

 1. Điều kiện

 • Trình độ phát triển kinh tế giữa các nước tương đương, ví dụ: khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người giữa các nước thấp.

 • Giá tương đương và đầu ra sản phẩm có khả năng lưu chuyển cao trong nội khối.

 • Tự do trong dịch chuyển lao động và tài chính giữa các nước thành viên.

 • Chính sách tài khóa/ ngân sách tương ứng giữa các thanh viên trong nội khối

 • Năng lực điều hành của Ngân hàng TW tốt, hệ thống ngân hàng tốt.

 1. Asean

Hiện nay khu vực Asean gặp một số trở ngại khi muốn xây dựng khu vực đồng tiền chung như sau:

 • Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các thành viên. Ví dụ:Sing – nước phát triển nhất khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao gấp hơn 200 lần so với Myanmar – nước nghèo nhất khu vực.

 • Mặc dù đã có CEPT nhưng việc lưu chuyển hàng hóa giữa các nước thành viên còn thấp.

 • Lao động và tài chính dịch chuyển tương đối dễ dàng nhưng không tự do hoàn toàn.

 • Các nước thành viên theo duổi các chính sách tài khóa/ quản lý ngân sách khác nhau, không tương ứng.

=> Từ đó thấy việc xây dựng đồng tiền chung cho KV Asean hiện nay là không khả thi.