Phạm vi của việc tổ chức điều hành sản xuất

Có rất nhiều người khi nghĩ tới sản xuất hay điều hành sản xuất sẽ gắn liền với các công xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất. Trong quá khứ các việc này thực hiện chuyên biệt trong việc quản lý sản xuất.

Trong những năm gần đây phạm vi của điều hành sản xuất được mở rộng, ứng dụng cả trong các lĩnh vực ngoài sản xuất.

Các hoạt động đó bao gồm:

  • Chăm sóc sức khỏe
  • Nhà hàng
  • dịch vụ ăn uống
  • dịch vụ giải trí
  • quản lý khách sạn
  • bán lẻ
  • giáo dục
  • vận chuyển
  • quản lý nhà nước…

Do phạm vi rộng lớn cho nên tất cả các lĩnh vực nói trên gọi là điều hành quản lý.

Điều hành quản lý là vấn đề rất cần thiết cho hệ thống điều hành sản xuất vì giúp doanh nghiệp tạo ra các hàng hóa chất lượng tốt, cung ứng các dịch vụ hoàn hảo.