Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về phương pháp nghiên cứu

 1. Đề thi Phương pháp nghiên cứu thầy Đinh Thái Hoàng K22
 2. Tổng hợp các bài thuyết trình môn phương pháp nghiên cứu khoa học K22 D3 –  thầy Đinh Thái Hoàng
 3. Tổng hợp các bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 4. Giải đề thi phương pháp nghiên cứu khoa học thầy Đinh Thái Hoàng
 5. Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH
 6. Tổng hợp Đề cương ôn thi của Đêm 1 k18 và chia sẻ của Cô Quý với lớp Đêm 9 
 7. 47 câu hỏi và lời giải đề cương ôn thi Phương pháp nghiên cứu
 8. Tổng hợp tóm tắt môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
 9. Ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa học Full
 10. Các kiến thức căn bản trong nghiên cứu khoa học
 11. 10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học
 12. ý tưởng nghiên cứu? lỗ hổng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?
 13. Mô hình nhận dạng nghiên cứu? 4 loại nghiên cứu lặp lại trong nghiên cứu khoa học. Lặp loại II, Loại III trong nghiên cứu lặp là gì?
 14. Qui trình tổng kết nghiên cứu
 15. Nghiên cứu khoa học là gì?
 16. 7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học – SMART?
 17. Tìm hiểu về thang đo SERVQUAL
 18. Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa