Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ thầy Diệp Gia Luật

Download Links: Mirror 1Mirror 2

Môn này học không khó lắm nên đừng để bị rớt, học lại ít người nản lắm.

Nhớ học slide thầy thật kỹ, thi 2/3 câu nằm trong slide rồi.

Nhớ đề thi khóa K22 có câu ra cấu trúc vốn tối ưu mà không có in slide ra, bùn ghê ghớm.

Đề mở nên đừng tiếc tiền foto slide này.

[email protected]

1 thought on “Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ thầy Diệp Gia Luật”

Comments are closed.