Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về Quản trị chiến lược

Thông tin được tham khảo trên nhiều đầu sách quản trị chiến lược và sự điều chỉnh của chính bản thân tôi. Mong nhận được nhiều nhận xét để thông tin được đầy đủ, hoàn thiện hơn.

 1. Quản trị chiến lược – những điều căn bản
 2. Đề thi cao học Quản trị chiến lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh – Đại học kinh tế Tp. HCM
 3. Đề thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh cao học K22 Đêm 3 – Gợi ý giải đề
 4. Tổng hợp bài ôn thi quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh
 5. 6 tiểu luận quản trị chiến lược K22 Dem 3 – thầy Hoàng Lâm Tịnh
 6. Buổi thuyết trình của Michael E. Porter tại Việt Nam (Full)
 7. So sánh khuyến mại/khuyến mãi Pull/Push Marketing
 8. 7 khó khăn trong quản trị chiến lược
 9. Mô hình quản trị chiến lược
 10. 10 Câu hỏi lớn của doanh nghiệp
 11. Dự báo và quy trình dự báo
 12. 3 phương pháp dự báo phổ biến ở Việt Nam và khuyến nghị
 13. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter
 14. Kết thúc môn Quản Trị Chiến Lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 15. 3 mục tiêu tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp
 16. Niên giám thống kê 2012
 17. Tổng hợp số liệu các cty sữa và thị trường sữa Việt Nam
 18. 4 quyển sách ôn thi quản trị chiến lược Thầy Hoàng Lâm Tịnh
 19. GDP bình quân đầu người Việt Nam 2013 – 2020
 20. TH True Milk và những chặng đường
 21. Lợi ích của phân đoạn chiến lược
 22. Phân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược