Categories
HỌC

Sự khác biệt effectiveness vs efficiency | effective vs efficient

Effectiveness và Efficiency đều có nghĩa là hiệu suất, làm việc có hiệu suất.

Effectiveness có nghĩa là hiệu suất, một nhân viên hoàn thành công việc theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra từ trước, hoàn thành đầy đủ, đúng giờ. Ví dụ khi đánh giá doanh số sale của một nhân viên bán hàng là phải đạt 3 tỷ trong vòng 1 tháng. Đến tháng nhân viên đạt doanh số 3 tỷ hoặc hơn => hiệu quả effectiveness.

Efficiency cũng có nghĩa hiệu quả nhưng mang nghĩa làm việc hiệu quả một cách nhanh chóng (quickly) và thông minh hơn (intelligent). Có nghĩa nhân viên hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian ít nhất có thể. Ví dụ doanh số 1 salesman 1 tháng phải bán được 3 tỷ, nhưng nhân viên này làm trong 1 tuần đã đạt 3 tỷ rồi (làm việc rất nhanh và thông minh). Điều này gọi là efficiency 😀 Hay một ví dụ khác gởi thông tin nhân viên bình thường gởi bằng letter qua đường bưu điện, mất từ 3 ngày đến 1 tuần mới nhận được thông tin, nhân viên efficiency gởi email trong vòng 1 giờ đã nhận được thông tin.

Còn 2 từ effective và efficient có nghĩa là gì??? Thật ra 2 từ này là biến thể tính từ của 2 từ effectiveness và efficiency.

Effective là tính từ của effectiveness ngụ ý chỉ nhân viên làm việc đúng tiêu chuẩn, đạt doanh số đúng thời hạn… (effective employee)

Efficient là tính từ của efficiency ngụ ý chỉ nhân viên này rất xuất sắc, đạt doanh số vượt thời hạn 😀 (efficient employee)

Tham khảo thêm tại: http://smallbusiness.chron.com/difference-between-efficiency-effectiveness-business-26009.html

1 reply on “Sự khác biệt effectiveness vs efficiency | effective vs efficient”