Categories
HỌC

Tài liệu học quản trị chuỗi cung ứng UEH

Một số tài liệu mềm môn học quản trị chuỗi cung ứng bậc đại học – Cô Đoàn Thị Hồng Vân UEH.

Donwload Link: Here

P/S: Bài này tôi note để có bạn nào học SCM chương trình cao học thì chia sẻ lại cho tôi nhé. Bởi vì chương trình học cao học K22 môn tùy chọn SCM không học (do ít người đăng ký quá, thay bằng môn khác). Email: [email protected]

Lợi ích môn học:

 • Nắm vững những kiến thức nền tảng về chuỗi cung ứng, hiểu rõ giá trị và vai trò chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nắm được kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan trong quy trình hoạch định và thu mua của chuỗi cung ứng.
 • Nắm được kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan trong quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm.
 • Đánh giá công nghệ thông tin hiện có, xu hướng công nghệ thông tin mới và hiểu rõ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin này vào các quy trình chuỗi cung ứng.
 • Sử dụng các mô hình và hệ thống đo lường để đánh giá hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng.
 • Có kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

Tài liệu tham khảo thêm:

 1. Quản trị điều hành . Hồ Tiến Dũng- NXB Lao Động, 2010
 2. Nâng cao kỹ năng điều hành sản xuất. Hồ Tiến Dũng- NXB Đại Học Quốc Gia, 2006
  1. Michael Hugos, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
  2. GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
  3. Robert J.Trent, Strategic Supply Management – Creating the next source of competitive advantage, J.Ross Publishing, 2007.

2 replies on “Tài liệu học quản trị chuỗi cung ứng UEH”