Thời gian của thu nhập

Khi tối đa hóa giá trị cổ phiếu hay tối đa hóa tài sản của cổ đông, chúng ta cũng cần quan tâm đến một vấn đề gọi là thời gian của thu nhập.

  • Dự án 1: EPS tăng đểu 0,2USD/ năm, 5 năm sẽ khoảng 1USD
  • Dự án 2: 4 năm đầu EPS không tăng nhưng đến năm thứ năm sẽ tăng 1,2 USD.

Vậy là nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư dự án 1 hay dự án 2 (điều kiện đây là 2 dự án thay thế nhau).

Để biết đầu tư dự án nào câu trả lời phụ thuộc vào dự án nào làm tăng giá trị cổ phần nhiều hơn mà thời gian hoàn vốn lại ngắn hơn (thông thường 2 tiêu chí này luôn trái ngược nhau).

Còn một vấn đề nữa cho việc lựa chọn dự án 1 hay 2 là do rủi ro. Nếu dự án 1 chắc ăn trong 5 năm tăng EPS lên 1USD, còn dự án 2 tăng 1,2USD trong năm thứ 5 với rủi ro cao hơn thì nhà đầu tư vẫn chuộng dự án 1 hơn.