Tổng hợp đề thi phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý UEH

Tổng hợp đề thi cao học phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Cô Quý trường UEH (Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh).

ĐỀ 1: PPNC TRONG KINH DOANH K18 – CÔ QUÝ – ĐỀ MỞ – 120 PHÚT

ĐỀ THI MÔN PPNC trong KD & QT K18 cô Quý (ĐỀ MỞ – 120 phút)

1. Hãy trình bày một ví dụ về một lĩnh vực mà bạn quan tâm, một câu hỏi nghiên cứu có lquan đến lĩnh vực đó và một giả thuyết lquan đến NC đó.

2. Liệt kê 3 lời khuyên hữu ích khi viết cơ sở lý thuyết.

3. Tại sao việc tăng cỡ mẫu làm giảm sai số mẫu?

4. Tại sao khả năng khái quát hóa là điều mấu chốt của 1 NC thành công.

5. Hãy nêu 4 cách làm tăng độ tin cậy của thang đo.

6. Trình bày sự khác nhau giữa độ tin cậy và giá trị.

7. Cái gì tạo ra một bảng câu hỏi tốt?

8. Hãy giải thích ý nghĩa của điều này: t120 = 2.00, p<0.05

9. Yếu tố nào làm giảm khả năng tạo ra sai loại II?

10. Những lợi điểm của NC điều tra là gì?

ĐỀ THI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH LỚP CAO HỌC NGÀY 1 – K20 (UEH)

Lop Cao hoc Ngày 1 – K20 (UEH)

  1. Phân biệt mục đích sử dụng của nghiên cứu khám phá và nghiên cứu chính thức? Nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng?
  2. Các bước chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng? Liên hệ các bước thực hiện trên với đề tài của nhóm bạn thực hiện?
  3. Cho 4 ví dụ cho 4 loại thang đo: Định danh, likert, nhiều chọn lựa, tỷ lệ.
  4. Mô tả phương pháp phỏng vấn self-administratered, thuận tiện và bất thuận tiện của phương pháp phỏng vấn trên? (Phần này dịch ở trang 324 cuốn Business research methods).
  5. Phân tích mối tương quan và đọc kết quả chương trình SPSS
  6. (không xem kịp nữa!)……..

Thời gian làm bài chỉ có 75’ nên rất nhanh.

Tham khảo các bài sau để có thể foto tài liệu vào thi: