Tổng hợp đề thi và bài giải quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng từ Khóa K16 đến K22 Updated 2014

Đây là phần tổng hợp một số đề + bài giải môn quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng giảng dạy.

Chúc ACE học tập và thi tốt.

Download Link: Here

Password: vneconomics.com

Phần thông tin này nhận share từ bạn Nguyễn Minh Trường lớp K22 Ngày 2.