Tổng hợp tóm tắt môn phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

1/ Download Link: https://db.tt/83ckeiCj Hoặc http://sdrv.ms/IeNGaD Hoặc https://app.box.com/s/wdw73mmfut448va7pfna

2/ Tóm tắt các chương trong sách (Từ chương 1 đến chương 6): Mirror 1 | Mirror 2 |  Mirror 3

 

[email protected]