Tỷ số tài chính

Tỷ số tài chính là giá trị biểu hiện mối quan hệ giữa hai hay nhiều số liệu tài chính với nhau.

Bởi vì các số liệu tài chính nếu đứng 1 mình khó có thể so sánh từ đó đưa ra quyết định. Hơn thế nữa, các tỷ số tài chính sẽ càng ý nghĩa hơn khi chúng được so sánh với nhau.

Đó là:

  • So sánh tỷ số tài chính năm phân tích vs tỷ số tài chính năm báo cáo.
  • So sánh tỷ số tài chính của năm phân tính vs trung bình ngành.
  • So sánh tỷ số tài chính của năm phân tích với tỷ số tài chính 1 cty khác cùng ngành (cùng quy mô doanh nghiệp để việc so sánh được sát hệ qui chiếu hơn).

Có 4 nhóm tỷ số tài chính sau:

  1. Phân tích khả năng sinh lời: Phân tích khả năng sinh lời
  2. Phân tích vòng quay tài sản: Phân tích vòng quay tài sản
  3. Phân tích rủi ro
  4. Đánh giá cổ phiếu