Categories
HỌC

10 công cụ khi làm việc nhóm (teamwork)

Việc trở thành một phần của team, hoàn thành các công việc cụ thể góp phần đạt tới mục đích chung của team là một điều rất tuyệt. Trong khái niệm làm việc nhóm không có cá nhân “there’s no I in a team”. Nhưng khi làm việc có thể xảy ra một số trở ngại trong việc hoàn thành công việc tạo ra sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Ta cần các công cụ để đưa mọi việc về đúng theo đã hoạch định. Bài này liệt kê 10 công cụ đó.

  1. Phát triển team với những thành viên tận tụy (commited members)
  2. Hướng dẫn nhóm đầy đủ, toàn diện.
  3. Xây dựng một tầm nhìn chung và mọi người tuân theo.
  4. Rõ ràng với những luật lệ của team
  5. Chỉ dẫn mọi người có một thái độ tích cực (I Can Do)
  6. Thiết lập một môi trường tin tưởng và hợp tác.
  7. Xác định vai trò của mỗi thành viên trong team.
  8. Ghi nhận và thưởng.
  9. Lập kế hoạch việc kiểm tra thường xuyên thông qua họp trực tiếp, họp thông qua hội thoại (phone conferences) hoặc chat.
  10. Mentor one another (Cố vẫn lẫn nhau)

1 reply on “10 công cụ khi làm việc nhóm (teamwork)”