10 giải pháp mã nguồn mở CRM tốt nhất

Top 10 Open Source CRM Software System

  1. SugarCRM: Ra đời năm 2004 bởi 3 Dev, hiện tại có tới 2200 dev với 7 triệu lượt download. Sử dụng PHP, CSDL là MySQL hoặc MSSQL.
  2. vTiger
  3. SplendidCRM: Nền tảng windows C# .NET ra đời năm 2003 cạnh tranh với MS Dynamic CRM.
  4. Xtuple
  5. Concursive
  6. Compiere: Có bản tính phí 750$/year. Đối tượng sử dụng CRM/ERP tầm lớn.
  7. Opentaps: Gói CRM/ERP tích hợp, phù hợp SMB
  8. Centraview: Sử dụng Java lập trình, có thêm các module về HR và PM.
  9. XRMS: Có thêm module về HR, tích hợp điện thoại. Dùng PHP, DB là MySQL hoặc MSSQL.
  10. CiviCRM

Bảng sau so sánh về tính năng của 10 nền tảng CRM tốt nhất ở trên.

Nguồn: http://www.crmsearch.com/top-10-open-source-crm-systems.php

[email protected]

2 thoughts on “10 giải pháp mã nguồn mở CRM tốt nhất”

Comments are closed.