Categories
STORY Tài Liệu

20 cuốn sách về tài chính mà người giàu đọc

Một người bình thường sẽ cần 2 loại kiến thức về tài chính cần biết:

 1. Financial Information là các sách về tài chính, các sách dạng black and white, các sách nền tảng về tài chính cần biết. Khi nắm các thông tin base về tài chính bạn có cơ hội tiệm cận đến thành công rất gần.
 2. Chính những tư tưởng, quan điểm và niềm tin trong chính bạn về tiền. Điều này phát sinh từ chính con người bạn.

Nếu có cả 2 kiến thức trên nó sẽ thành một kỹ năng tài chính mạnh mẽ, sẽ tạo ra hiệu quả đến từ tư duy khác biệt đến độc đáo. Sau đây là 20 quyển sách có thể giúp bạn phát triển, nâng cao kiến thức này.

1/ The law of devine Compensation, on work, money and Miracles – Marianne Williamson

Thông qua tác phẩm này Williamson cho chúng ta một suy nghĩ về sự thực tài chính là gì:

“In our ability to think about something differently lies the power to make it different”.

2/ The science of getting rich – Wallace Wattles

 

Cuốn sách này tạo cho bạn một tư duy tích cực về tiền bạc. Nếu bạn nghĩ tiền bạc là quỷ dữ, người nào giàu có cũng đã từng làm điều không tốt thì bạn không thể giàu sang được.

3/ The 50th law – 50cent and Robert Greene

 

Robert là một tác giả người Mỹ, cũng là một nhà hùng biện. Các lĩnh vực mà Robert xoay quanh là chiến lược, sức mạnh và sự quyến rũ. Robert có 4 tác phẩm được vinh danh International Best Seller: 48 luật về quyền lực, Nghệ thuật quyến rũ, 33 chiến lược chiến tranh, Luật thứ 50 với 50cent

Cuốn sách này được khuyến nghị bởi top đầu của các nhà kinh doanh, chủ đều trung tâm của quyển sách này là sự không sợ hãi, tái tư duy bạn để trở nên giàu có hơn

4/ Secrets of Millionaire Mind –  T. Harv Eker

 

Đây là quyển sách yêu thích của cá nhân tôi viết bởi Harv Eker. Cuốn sách tạo cho bạn một tư duy trở nên giàu có.

Trong quyển sách này tác giả đề xuất một chiến lược mà bạn cần tuân theo nó, ông cũng đề xuất các công cụ, các sự kiện sống động trong thực tế để thực hành.

Điều mà tác giả quan trọng đó chính là thái độ của bạn về tài chính cũng quan trọng như các kiến thức giáo dục về tài chính. bạn không có nó thì bạn chẳng thể làm được việc gì.

 

* CÁC TÁC PHẨM KHÁC CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ:

 1. How to get out of Debt, Stay out of debt and Live Prosperously – Jerrold Mundis
 2. Think and Grow Rich – Napoleon Hill
 3. The Automatic Millionaire – David Bach
 4. The Intelligent Investor of Practical Counsel – Benjamin Graham and Jason Zweig Written in 1949, Warren Buffet has turned to this book often.“Chapters 8 and 20 have been the bedrock of my investing activities for more than 60 years,” he says. “I suggest that all investors read those chapters and reread them every time the market has been especially strong or weak.”
 5. The Investment answer – Daniel C. Goldie, CFA, CFP and Gordon S. Murray
 6. Jim Cramer’s get rich carefully – James J Cramer “full of research and logic”
 7. My maid invests in the stock market… why you should, too! – Bo Sanchez
 8. One up on Wall Street – Peter Lynch
 9. Screw it, Let’s do it: Lessons in Life – Richard Branson
 10. The Richest man in Babylon – George S. Clason
 11. The Millionaire Fast Lane – M J DemarcoOne of his strategies:  to use the volatility of the financial markets to get rich quickly and enjoy it now.

  “Show me a 22-year-old who got rich investing in mutual funds. Show me the man who earned millions in three years by maximizing his 401k. Show me the young twenty-something who got rich clipping coupons. Where are these people? They don’t exist.”

 12. The Millionaire Next Door – Thomas Stanley and William Danko  “Money buys clothes, clothes don’t buy anything!” He advised us to buy our “toys” clothes, cars, vacations etc. off profits of profits and never spend principal!” That is the basic premise of this book – build profits, then enjoy them – but don’t spend principal.”
 13. Rich Dad Poor Dad – Robert T. Kiyosaki
 14. Spirit Driven Success – Dani Johnson
 15. The Little Book of Common Sense Investing – John C. Bogle
 16. Market Wizards – Jack D. Schwager

Rất nhiều quyển sách hay được gọi là kinh điểm thời đại. Có thể bạn đọc 1 vài cuốn gọi là gối đầu giường. Một số người lại rất thích kiến thức và học hỏi. Họ đặt mục tiêu:

 • Một tuần đọc 1 quyển sách
 • Đọc liên tiếp 20 tuần.
 • Kéo dài tối đa nửa năm

Kết quả là bạn sẽ có một tư duy tích cực về làm giàu.

 

Chúc thành công!

[email protected]

 

 

1 reply on “20 cuốn sách về tài chính mà người giàu đọc”