Categories
HỌC

3 chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hóa

Chiến lược này thích hợp với các hãng không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong ngành công nghiệp hiện thời với các sản phẩm và thị trường đang kinh doanh.

Dưới đây là 3 chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hóa:

1/ Đa dạng hóa đồng tâm:

 •  Tăng trưởng bằng cách hướng tới các TT mới với các sp/dv mới nhưng có mqh với các sp/dv, marketing với các sản phẩm cũ.
 • VD: Vẫn trên dây chuyền công nghệ cũ: sx thêm nước ép trái cây táo, cam, lô hội.
 • Điều kiện:
  1. Ngành chậm tăng trưởng hay ko tăng trưởng.
  2. Việc tăng sp mới làm tăng doanh số rõ rệt.
  3. Cty có doanh số theo thời vụ.

2/ Đa dạng hóa ngang:

 • Tăng trưởng bằng cách hướng vào tt với sp/dv mới ko có liên hệ với sp/dv tt cũ. (SP mới, TT hiện tại, CN mới)
 • SP mới + TT hiện tại + Cấp độ ngành hiện tại + công nghệ mới
 • Ví dụ: TH True milk đưa ra sản phẩm mới sữa chua trên thị trường sữa tươi sẵn có của mình.
 • Điều kiện:
  1. Doanh thu của SP hiện tại phải tăng lên khi có SP/DV mới.
  2. Khi ngành cạnh tranh gay gắt, không có tăng trưởng.

3/ Đa dạng hóa tổ hợp:

 • Hướng vào tt mới với cac sp mới, ngành nghề mới
 • Công thức: SP mới + TT mới + NGÀNH mới + CN mới
 • Ví dụ: Cty điện lực mở rộng kinh doanh Internet trên trục cáp quang.
 • Điều kiện:
  1. Sẵn nguồn tài chính.
  2. Khả năng quản lý.