Categories
HỌC

3 chương trình xử lý và phân tích số liệu thống kê

Đó là SAS, STATA và SPSS.

1/ SAS:

  • Mạnh và lớn nhất.
  • Giá cao
  • ít sử dụng ở Việt Nam

2/ STATA

  • Phổ biến từ năm 1990
  • Chuyên dùng cho lĩnh vực y tế.

3/ SPSS (Statistic Package for Social Sciences)

  • Phổ biến nhất
  • Sử dụng linh hoạt cho nhiều lĩnh vực: y tế, kinh tế học, nhân tâm học, marketing, chất lượng, xã hội học…
  • ra đời từ năm 1968
  • Hỗ trợ nhiều nền tảng: Linux, Mac, Windows