Try something new for 30 days – Contact & help someone

Bạn có thể khoe tôi trong danh bạ có 1000 người. Cũng có 1 lần tôi cũng khoe điều nay với 1 anh bạn người UK, hắn hỏi mình sao lưu gì mà lắm thế, có contact thường xuyên không mà lưu thế. Mình trả lời đùa cợt rằng “vì dân số Việt Nam đông 😀 ”

Đúng thật thế, có nhiều nhưng khi contact, khi có việc gì dù vui hay buồn cũng chẳng biết ai mà chia sẻ. Ví dụ gọi bạn ơi tao vui/buồn quá, vì vừa xảy ra chuyện abc với tao, tao bây giờ cảm thấy xyz lắm… thay vào đó phang lên facebook 😀 , hành vi con người giờ là vui buồn là phang hết lên facebook 😀

Cho nên lần này là ngày nào cũng phải gọi điện chứ không phải là nhắn tin nhé, để nghe giọng người thân thuộc cũ, ai cũng được, điều kiện là phải ít nhất 3 tháng chưa từng liên hệ để contact 😀 Khó khăn là có thể người ta nghĩ mình mượn tiền =)) bảo sao thằng này lâu lắm chả gọi mình, giờ nó gọi nghi ngờ quá =))

Luật chơi là:

  • Mỗi ngày gọi điện 2 người lạ là ít nhất hỏi thăm tình hình hay đơn giản nói chuyện lung tung thôi…
  • Hoặc giúp người nào đó một cách chủ động, không phải nhờ người ta nhờ (chỉ cần biết người ta khó khăn gì đó…
  • Tất nhiên note lại kết quả =))
  • Cuộc chơi bắt đầu từ ngày 25/6 đến 25/7

Có những người là cũ nhưng không bao giờ là cũ. Tôi tin là sẽ có nhiều điều mà chính tôi cũng thấy cảm ơn vì tôi đã làm điều này.

* Kết quả:

Hidden

1 thought on “Try something new for 30 days – Contact & help someone”

Comments are closed.