AI HỌC, HỌC GÌ TRONG GROUP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT?

Hàng trăm chủ đề khác về strategies, marketing, branding, sales, finance, HR, manufacturing, quality management, supply chain, leadership & management, management system…, gắn liền với kinh nghiệm thực tiễn, mà chúng tôi tin rằng các CEO, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn của VN đều có thể tham khảo và ứng dụng

Tôi đã có status viết về 5 giá trị khác biệt của Group phát triển doanh nghiệp Việt:

1. Sự kết hợp giữa kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tiễn ở tầm cao;
2. Kinh nghiệm đa quốc gia áp dụng vào thực tiễn DN Việt;
3. Kiến thức cao siêu được diễn giải bình dân, dễ hiểu, dễ áp dụng;
4. Áp dụng được cho tập đoàn lớn, lẫn DN nhỏ và vừa;
5. Có lợi cho QL cấp trung DN nhỏ và vừa, lẫn CEO, QL cấp cao tập đoàn lớn

Chúng tôi tin, DN nhỏ và vừa (SME) trong thời gian qua đã thấy rõ giá trị qua các bài viết online và chia sẻ offline. Thế còn CEO, quản lý cấp cao tập đoàn có quy mô lớn thì sao? Xin thưa, những bài viết và chia sẻ theo các chủ đề dưới đây (gắn liền với kinh nghiệm thực tiễn) hoàn toàn có thể áp dụng cho tập đoàn đa ngành có quy mô lớn:

1. Network Level Strategies (Chiến lược liên kết tập đoàn đa ngành)
2. Corporate Level Strategies (Chiến lược tập đoàn đa ngành – multibusiness)
3. Business Unit Strategies (Chiến lược đơn vị kinh doanh – dành cho các công ty con đơn ngành trong tập đoàn đa ngành)
4. Functional Strategies (Chiến lược chức năng dành cho các khối chức năng)
5. Corporate Restructuring ( Tái cấu trúc tập đoàn đa ngành)
6. Company Restructuring (Tái cấu trúc công ty đơn ngành)
7. Corporate Model (Mô hình tập đoàn đa ngành – sao cho tối ưu nhất)
8. Business Model (Mô hình kinh doanh công ty đơn ngành)
9. Corporate Culture (Văn hóa doanh nghiệp)
10. Brand Startegies (Chiến lược thương hiệu); Marketing Strategies (Chiến lược Marketing
11. Communication Strategies (Chiến lược truyền thông)
12. Change Management (Quản lý sự thay đổi)
13. Quality Management (Quản lý chất lượng – ISO, TQM, TMM, 6 SIGMA, KAIZEN, 5S, SQC, SPC…)
14. Investor Relations Management (IRM – Quản lý quan hệ nhà đầu tư)
15. Organization Development Management (Quản lý phát triển tổ chức)
16. Balanced Scorecard (Thẻ cân bằng điểm)
17. OGSM (Objectives – Goals – Strategies – Measures)
18. Business Plan (Xây dựng kế hoạch kinh doanh
19. Finance Strategies (Chiến lược tài chính)
20. Procurement Strategies (Chiến lược mua hàng)
21. Investment Strategies (Chiến lược đầu tư)
22. HR Develoment Strategies (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực)
23. EDR (Executive Development Review)
24. PMP (Performance Management Program – Quản lý hiệu quả làm việc)
25. Salary Structure (Cấu trúc lương, 3P – Position-Person-Perfomance)
26. Distribution Channel Strategies (Chiến lược kênh phân phối)
27. Risk Management System (Hệ thống quản lý rủi ro)
28. Internal Control System (Hệ thống kiểm soát nội bộ)
29. Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
30. Corporate Governance Principles (Các nguyên tắc quản trị công ty)
……….

group phát triển doanh nghiệp việt
Learn – Earn – Return

Và còn hàng trăm chủ đề khác về strategies, marketing, branding, sales, finance, HR, manufacturing, quality management, supply chain, leadership & management, management system…, gắn liền với kinh nghiệm thực tiễn, mà chúng tôi tin rằng các CEO, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn của VN đều có thể tham khảo và ứng dụng ở đây, ngay trong Group này (ai giỏi rồi thì thôi)! Hãy copy, share cho bạn bè biết giá trị của Group phát triển doanh nghiệp Việt. Có thể họ đang cần!

Group Phát triển doanh nghiệp Việt

Nguyễn Hữu Long

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply