4 thành tố của kế hoạch marketing

Một kế hoạch marketing hay một chương trình tiếp thị được lập ra để đạt được mục tiêu của cty.

Kế hoạch marketing đơn giản là gồm các quyết định về công cụ của Marketing-Mix.

Marketing-mix là một tập hợp các công cụ được sử dụng đồng thời. Về phía hãng đó là 4P, về phía khách hàng đó là 4C.

Theo quan điểm của Robert Lauterborn thì chương trình 4P phải phán ánh được 4C của khách hàng đó là:

 • Product: sản phẩm phải gắn liền với Customer Solution.
 • Price phải gắn liền với Customer Cost
 • Place phải gắn liền với sự tiện lợi Convenience.
 • Promotion phải gắn liền với truyền thông Communication.

Các thành tố của một kế hoạch marketing:

Kế hoạch marketing được xem như một giải pháp ngắn hạn trong định hướng chiến lược dài hạn của thị trường mục tiêu. Do điều kiện thị trường luôn biến đổi nên các chương trình cũng cần cập nhật thường xuyên.

Hiện nay có nhiều tác giả bổ sung nhiều P hơn trong 4P: Politic (chính trị), Physical Plant (Cơ sở vật chất), Process (Qui trình), Personel (Nhân sự)… nhưng vấn đề không phải là bao nhiêu P, vấn đề ở đây là chương trình tiếp thị hay kế hoạch marketing cần thiết kế và phối hợp hoàn hảo các P nhằm cung cấp tối đa giá trị cho khách hàng mục tiêu.

Yêu cầu Marketing-mix:

1/ Product:

 • Đa dạng
 • Chất lượng
 • Thiết kế
 • Đặc tính
 • Tên hiệu
 • Đóng gói
 • Kích cỡ
 • Dịch vụ
 • Bảo hành
 • Trả lại

2/ Price:

 • Giá gốc
 • Giảm giá
 • Trợ cấp
 • Thời hạn thanh toán
 • Hình thức thanh toán
 • Tín dụng

3/ Place:

 • Các kênh
 • độ che phủ
 • phân loại
 • vị trí
 • tồn kho
 • vận chuyển
 • xử lý đơn hàng

4/ Promotion:

 • khuyến mãi
 • quảng cáo
 • lực lượng bán hàng
 • quan hệ cộng đồng
 • tiếp thị trực tiếp

Xem thêm: https://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-marketing/