Categories
HỌC

4 tính năng chính của SPSS

Về cách sử dụng SPSS
SPSS là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). SPSS là một bộ chương trình rất dễ sử dụng nên thu hút được nhiều người sử dụng. SPSS cung cấp một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các Menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích rồi bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét.

Quản lý dữ liệu
SPSS có một bộ soạn thảo dữ liệu tương tự như Excel, bộ soạn thảo cho phép vào các dữ liệu và mô tả các thuộc tính của chúng. Tuy nhiên, SPSS không có những công cụ quản lý dữ liệu thật mạnh, chỉ có các lệnh chuyển cấu trúc dữ liệu theo chiều ngang thành cấu trúc dữ liệu theo chiều dọc và ngược lại. SPSS chỉ xử lý mỗi file dữ liệu ở một thời điểm và khó có thể phải thực hiện các nhiệm vụ phân tích với nhiều file dữ liệu cùng một lúc.

Về phân tích thống kê
SPSS thực hiện những thống kê mô tả và phân tích thống kê chung nhất như hồi quy, hồi quy Logistic, phân tích tồn tại, phân tích phương sai, phân tích nhân tố và phân tích nhiều chiều. Sức mạnh lớn nhất của SPSS là lĩnh vực phân tích phương sai (SPSS cho phép thực hiện nhiều loại kiểm định tác động riêng biệt) và phân tích nhiều chiều (có thể kể đến như: Phân tích phương sai nhiều chiều, phân tích nhân tố, phân tích nhóm tổ, phân tích các mô hình hỗn hợp).
Bên cạnh đó, khả năng lập các biểu bảng số liệu tổng hợp, các báo cáo thống kê trên tập số liệu cơ sở trong SPSS là hết sức đa dạng và linh hoạt với nhiều phân tổ khác nhau và dễ dàng thực hiện không phải lập trình. Các bảng biểu, các báo cáo được trình bày đẹp, chất lượng cao được hiện trên cửa sổ, có thể tiếp tục hiệu chỉnh, in ra hoặc chuyển sang các tài liệu khác. Nhưng người sử dụng cũng dễ dàng nhận thấy, cái yếu nhất của SPSS là khả năng xử lý đối với những vấn đề ước lượng phức tạp và do đó khó đưa ra được các ước lượng sai số đối với các ước lượng này. Hơn nữa, SPSS cũng không hỗ trợ các công cụ phân tích dữ liệu theo lược đồ mẫu.

Về vẽ đồ thị
Với SPSS chỉ cần một vài thao tác rất đơn giản người sử dụng có thể tạo ra được các đồ thị, đồng thời họ cũng có thể tùy ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng. Các đồ thị đó chất lượng cao, và có thể cắt/dán vào các tài liệu khác như vào Word hoặc Powerpoint. SPSS có ngôn ngữ cú pháp để tạo ra các đồ thị, nhưng ngôn ngữ cú pháp đó tương đối phức tạp và nhiều điểm trong giao diện tạo đồ thị lại không sẵn sàng trong ngôn ngữ cú pháp vì thế nên ít được sử dụng tới. Nhìn chung, SPSS là một phần mềm đa năng và mềm dẻo trong việc phân tích và xử lý số liệu. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng SPSS vẫn là công cụ hữu hiệu giúp ích cho người sử dụng trong việc phân tích và nghiên cứu của mình. Trong một tương lai không xa, chúng ta có thể hi vọng vào một thế hệ SPSS mới ít hạn chế và có nhiều tính năng hơn nữa.
(st)