Categories
HỌC

5 giai đoạn của làm việc đồng đội (teamwork)

Khi một team được thành lập với một nhiệm vụ hay mục đích nào đó, thông thường thời gian đầu đây là một đội làm việc chưa đạt hiệu quả cao, nhưng trải qua thời gian có những thay đổi và mọi người làm việc hài hòa với nhau hơn. Teamwork cũng trải qua những giai đoạn cụ thể, việc nắm rõ từng giai đoạn giúp nhà quản lý tối đa hiệu quả làm việc nhóm, tối thiểu chi phí khi thực hiện.

Có 5 giai đoạn trong làm việc nhóm:

1. Forming (Thành lập)

Giai đoạn mới thành lập với các thành viên, ở giai đoạn này công việc được gán cho mỗi thành viên dựa trên khả năng của mỗi người (qualities).

Ở giai đoạn này các thành viên cố gắng phối hợp các thành viên khác để làm việc tốt.

Cũng trong giai đoạn này mọi thành viên có khuynh hướng hỏi rất nhiều câu hỏi và thường trong tình trạng nhiệt tình, sôi động khi thực hiện dự án.

Chú ý ở giai đoạn này cần có sự công bằng và tăng cường liên kết thành viên trong nhóm với thời gian ngắn nhất.

2. Storming (Bão tố)

Ở giai đoạn này mỗi thành viên thể hiện quan điểm và lập trường của mình trong dự án. Rất dễ xảy ra xung đột và sự bất hòa giữa các thành viên trong đội, đây cũng là nguyên nhân làm hiệu quả làm việc của đội bị chậm lại.

Giai đoạn này cũng khiến nhiều người vỡ mộng hay thất vọng về dự án về đồng đội của mình.

Giai đoạn này nhà quản lý phải giải quyết xung đột và làm rõ ràng các mục tiêu, các việc cần làm trong dự án. Giai đoạn này thời gian kéo dài quá sẽ không tốt.

3. Norming (Chuẩn hóa)

Khi các thành viên có sự trao đổi thân thiện và thống nhất rõ ràng về mục tiêu nhóm, chuẩn hóa mục tiêu nhóm. Lúc này các thành viên của nhóm hiểu về con người, khả năng, từ đó có sự tin tưởng lẫn nhau.

Mọi người tập trung vào việc giải quyết vấn đề hơn là đấu tranh lẫn nhau. Thành viên cũng có thể đảm nhiệm các công việc chéo nhau nếu có thành viên vắng mặt.

Đây là giai đoạn rất quan trọng, là cơ sở của việc hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm được giao.

4. Performing (Thực thi)

Ở giai đoạn này mỗi thành viên được gán công việc và tính theo ngày. Công việc trở thành những nhiệm vụ nhỏ và dễ dàng.

Những thành viên sẽ có cảm giác gắn bó đội trong thời gian này.

Trong thời gian này các quyết định thường được đưa ra nhanh chóng, không mất thời gian như giai đoạn chuẩn hóa.

5. Kết thúc dự án (Closed)

Giai đoạn này team kết thúc dự án, có thể là liên hoan sự thành công hoặc giải tán nhóm. Có thể nhóm được duy trì hoạt động cho các dự án tiếp theo.

REF: http://www.ehow.com/info_8087836_stages-teamwork.html

1 reply on “5 giai đoạn của làm việc đồng đội (teamwork)”