Categories
HỌC

6 loại làm việc đồng đội (teamwork)

Việc phân loại một đối tượng nghiên cứu giúp ta có thể nhận diện và hiểu biết chúng rõ ràng hơn. Teamwork cũng thế, được phận loại thành nhiều loại làm việc đồng đội.

Bàn về teamwork dịch ra tiếng việt có nghĩa là gì, thật ra sẽ có nhiều tranh cãi. Theo đa phần các tài liệu hay trang báo hay thậm chí giảng viên vẫn quen gọi teamwork là làm việc nhóm.

Thật ra không phải teamwork là làm việc nhóm. Bởi vì từ nhóm trong tiếng anh là group. Mà như các anh chị và các bạn cũng đã biết có một sự khác biệt lớn giữa team và group.

Cho nên việc dịch teamwork là làm việc nhóm là hoàn toàn sai về mặt bản chất. Cho nên teamwork đúng ra là làm việc đồng đội.

Đó là về cách dịch tiếng việt và hiểu đúng bản chất của nó đối với ai thích dơ cao tinh thần dân tộc và tiếng Việt 😀 còn về bản thân tôi, hãy dùng tiếng anh các từ không nên dịch, bởi vì trình độ ngôn ngữ và công nghệ kỹ thuật VN mình thua người ta, trong khi cố ép cái vốn từ nhỏ bé đến một khái niệm rộng hơn, khó có thể.

Cơ mà nói thế thôi, trong bài luận văn thạc sỹ không được phép dùng tiếng anh 😀 nên tôi phải chuyển ngữ hết 🙁

Lan man quá, bài này mục đích là phân loại các loại teamwork. Theo nguồn của Encyclopedia of Business ấn bản 2 phân loại làm việc đồng đội gồm có 6 loại chính là:

  1. Truyền thống (traditional)
  2. Thân mật (informal)
  3. Tự chỉ đạo (Self-Directed)
  4. Lãnh đạo (Leadership)
  5. Giải quyết vấn đề (Problem Solving)
  6. Đội ảo (virtual teams)

1. Informal vs Traditional (Thân mật vs Truyền thống)

Informal Team được thành lập dựa trên sự quen biết, tình bạn bè hay vì mục đích xã hội. Còn Traditional Team được thành lập với một mục đích cụ thể, mô tả quy trình công việc cụ thể.

Ví dụ: Cty có 3 nhóm làm việc kế toán, kỹ thuật và kinh doanh, mỗi nhóm 5 thành viên. 3 nhóm này là 3 nhóm traditional team hình thành với một chức năng và công việc cụ thể. Trong giờ ăn cơm trưa, một số thành viên nhóm kỹ thuật ngồi với nhóm kế toán và bàn về môi trường làm việc của cty abc xyz… => nhóm này là nhóm informal hình thành dựa vào sự quen biết, tình cảm cá nhân và vì mục đích xã hội là chính.

Chính vì lý do này mà các Traditional Team có cấu trúc cao và kỷ luật cao hơn các Informal team. Traditional Team luôn có một mục đích chung cho nên việc thực hiện nhóm cần xây dựng mục đích chung là việc rất quan trọng, và luôn cần toàn bộ thành viên trong team hiểu, đồng ý thực hiện.

2. Self-Directed Teams

Cũng giống như Traditional Team, Self-Directed team cũng luôn có một mục đích chung nhưng khác một điều là Self-Directed Team tự họ xác định mục tiêu và cùng nhau cam kết thực hiện mục tiêu này.

Trong nhóm tự lãnh đạo các thành viên có khuynh hướng sáng tạo và đam mê với chính công việc mình thực hiện. Đối với loại đội tổ chức theo hình thức này các thành viên chia sẻ đam mê và trách nhiệm với công việc.

Lợi ích đội làm việc có tính ý thức cao và lòng trung thành với tổ chức.

Các đội tự lãnh đạo cũng giúp thúc đẩy sự đổi mới (innovation) và sự sáng tạo (creativity)

3. Leadership vs Problem Solving Teams

Điểm giống nhau của 2 loại hình teamwork này là được thành lập bởi các manager từ các đơn vị khác nhau tập hơn lại.

Mục đích của leadership teamwork: Khuyến khích tinh thần làm việc đồng đội giữa các phòng ban bên trong 1 tổ chức.

Mục đích của Problem Solving teamwork: Giải quyết một vấn để nào đó của tổ chức.

4. Virtual Teams

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc các thành viên trong đội phối hợp nhau làm việc có thể trải dài trên nhiều khu vực địa lý.

Virtual team có thể là traditional, self-directed hay leadership team.

Khó khăn khi thực hiện virtual team đó chính là khó khăn trong việc giải trình cũng như trao đổi thảo luận giữa các thành viên mà có thể chưa bao giờ gặp mặt.

Khi thực hiện virtual team thành công giúp tăng tính global của tổ chức, khả năng truyền thông của tổ chức.

Tham khảo thêm tại: http://www.ehow.com/info_8242545_types-teamwork.html

[email protected]

 

 

1 reply on “6 loại làm việc đồng đội (teamwork)”