6 tiểu luận quản trị chiến lược K22 Dem 3 – thầy Hoàng Lâm Tịnh Updated 2016

6 tiểu luận quản trị chiến lược thầy Hoàng Lâm Tịnh – Lập chiến lược cho tổ chức giai đoạn 2013-2020

Nguồn: Lớp cao học đêm 3 K22

  1. Lập chiến lược cho TH True Milk
  2. Lập chiến lược cho Vinamilk
  3. Lập chiến lược cho FPT Telecom
  4. Lập chiến lược cho Kinh Đô
  5. Lập chiến lược cho Petrosetco
  6. Lập chiến lược cho Hoa Sen.

Download Link: Here

Đánh giá: >= 7đ.

[email protected]