Categories
IT

6 việc cần làm sau khi cài đặt Linux Mint 15 Mate

1/ Cập nhật hệ thống

Sử dụng Update Manager > Click to update. Mất khoảng 10 phút phụ thuộc vào network connection và xử lý của PC.

Command: sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade

2/ Thêm pannel, chỉnh về Gnome 2

Thêm pannel ở top

Add menu gnome có sẵn trong applets

Chỉnh date/time ở vị trí pannel phù hợp.

3/ Cài driver wifi hoặc card đồ họa phù hợp.

Go to Control Center > Additional Drivers

Go to Control Center > Drivers Manager

4/ install dconf-tools

Command: sudo apt-get install dconf-tools

Sử dụng để tweak MATE.

5/ Thay đổi search engineer ở firefox mặc định.

Chuyển qua sử dụng google search engine. Vì search của Yahoo quá chuối.

6/ Cài đặt một số phần mềm thêm:

+ Virtualbox: apt-get install virtualbox

+ Skype: apt-get install skype

+ Wine: apt-get install wine

+ Chromium: apt-get install chromium-browser

+ Compiz: apt-get install compiz