Categories
HỌC

75 câu hỏi ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

75 câu hỏi ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong

Bạn có thể tham gia thi thử các câu trong bộ 75 câu hỏi này tại: http://vneconomics.com/thi-thu-75-cau-trac-nghiem-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-thay-nguyen-hung-phong-cao-hoc-qtkd-ueh/

Download Link: TONG HOP CAU HOI ON THI MON QTKDQT

1.Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________.

a. Sự cải thiện các tác động về kinh tế

b. Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ

c. Sự suy giãm mức sống

d. Giãm thiểu chi phí đặt hàng

e. Tất cả lý do trên

2.Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ

a. Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.

b. Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.

c. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia.

d. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.

e. Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền.

[email protected]

1 reply on “75 câu hỏi ôn thi quản trị kinh doanh quốc tế thầy Nguyễn Hùng Phong”