Categories
HỌC

9 khía cạnh và 7 bước của một kế hoạch E-Marketing

KẾ HOẠCH E-MARKETING

Kế hoạch emar chi tiết cho hình thành và thực thi chiến lược emar.

Một kế hoạch kinh doanh tốt cần khái quát được 9 khía cạnh sau:

 1. Ai là khách hàng mới của DN?
 2. Cách mà khách hàng ra quyết định khi mua một món hàng của DN?
 3. Những điều gì gây hấp dẫn của sản phẩm với KH?
 4. Cách thức định giá sản phẩm/dịch vụ?
 5. Cách thức tiếp cận các phân khúc khách hàng của DN?
 6. Chi phí (thời gian và resource) để kiếm được một khách hàng?
 7. Chi phí để sản xuất và phân phối nó tới người dùng?
 8. Chi phí hỗ trợ khách hàng?
 9. Dễ dàng giữ chân khách hàng?

Và để thực hiện triệt để 9 yêu cầu trên thì kế hoạch emarketing cần trải qua 7 bước sau đây:

 1. Phân tích tình huống
 2. Hoạch định chiến lược
 3. Hoạch định các mục tiêu
 4. Xác định chiến lược emarketing
 5. Thực thi kế hoạch
 6. Ngân sách
 7. Đánh giá kế hoạch

 

Bước 1: Phân tích tình huống

 • Các nhân tố môi trường
 • SWOT

Bước 2: Hoạch định chiến lược

 • Cặp chiến lược thị trường/sản phẩm thế nào => chiến lược phát triển tập trung.
 • Phân khúc thị trường
 • Xác định mục tiêu
 • Tạo sự khác biệt
 • Định vị
 • Nhân viên tiếp thị thực hiện các phân tích để xác định chiến lược
 • Phân tích cơ hội của thị trường
 • Phân tích nhu cầu
 • Phân tích phân khúc
 • Phân tích nguồn cung
 • Xác định chiến lược ưu tiên nhóm 2
 • Chiến lược sản phẩm
 • Chiến lược giá
 • chiến lược chiêu thị
 • Chiến lược kênh phân phối
 • chiến lược quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Chiến lược về sản phẩm (Product)
 • Chấp nhận 1 mô hình ebusiness như là đấu giá online.
 • Cơ chế bán hàng, dịch vụ, quảng cáo của website với: Dòng sản phẩm mới, Dòng sản phẩm hiện hữu hay gia tăng…
 • Chiến lược giá (Price)
 • Làm sao để giá sản phẩm online có thể cạnh tranh với sản phẩm truyền thống
 • Hai khuynh hướng giá: đấu giá online và giá linh hoạt.
 • Chiến lược kênh phân phối (Place)
 • Tiếp thị trực tuyến
 • Các mô hình đại lý trong e-business
 • Chiến lược chiêu thị (Promotion)
 • Sử dụng trang web hay email để giao tiếp với KH hay đối tác,
 • Định vị thương hiệu
 • Định vị sản phẩm thông qua Web và email.
 • Chiến lược quản trị mối quan hệ
 • Xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng hay nhà cung cấp.
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng CRM
 • Quản trị mối quan hệ đối tác PRM (Partner Relationship Management)

 

Bước 3: Hoạch định mục tiêu

 • Mục tiêu phải SMART
 • Ví dụ: gia tăng thị phần, gia tăng doanh số bán hàng, giảm các chi phí, đạt mục đích giới thiệu thương hiệu, hoàn thiện data, đạt mục tiêu CRM, hoàn thiện quản trị kênh phân phối.

 Bước 4: Các chiến lược emar

 • Khéo léo xây dựng chiến lược 4P và quản trị quan hệ nhằm đạt được: chiến lược 4P, chiến lược tiếp cận thị trường, chiến lược quản trị mối quan hệ.

Bước 5: Thực thi kế hoạch

 • Chiến thuật tổ hợp 4P
 • Chiến thuật quản trị quan hệ
 • Chiến thuật tổ chức marketing
 • Chiến thuật thu thập thông tin
 • Hình thức website, email feedback, điều tra online.
 • Sử dụng các phần mềm phân tích website để khảo sát hành vi người dùng

 

Bước 6: Cân đối ngân sách

 • Kế hoạch phải xác định được khoản thu kỳ vọng đối với các kế hoạch tiếp thị.
 • Dự báo doanh thu (số liệu báo cáo trước đó, ngành nghề liên quan, động thái của đối thủ cạnh tranh, lưu lượng của trang web, doanh số bán hàng từ web, doanh số quảng cáo, phí thuê bao, phí liên kết giới thiệu, doanh số bán tại trang web đối tác, hoa hồng và các nguồn thu khác…)
 • Lợi ích vô hình cũng như hình ảnh thương hiệu (giá trị tăng sự nhận biết thương hiệu là bao nhiêu? giá trị gia tăng sự thỏa mãn KH được quản lý tài khoản riêng của mình là bao nhiêu?)
 • Tiết kiệm chi phí như thế nào (tiết kiệm được khi sử dụng internet)
 • Khoản chi phí cho emarketing (chi phí công nghệ, chi phí thiết kế website, tiền lương, chi phí việc phát triển website, chi phí tiếp cận thị trường, chi phí khác…)

Bước 7: Đánh giá kế hoạch

 • Sự thành công của kế hoạch thông qua việc đánh giá kết quả liên tục
 • Cần có các hệ thống theo dõi sát sao các mục tiêu của kế hoạch
 • Cân đối bảng điểm e-business
 • Lợi tức đầu tư ROI.

Tham khảo bài giảng Quản trị E-Marketing của Cô Hoàng Lệ Chi.

 

[email protected]

1 reply on “9 khía cạnh và 7 bước của một kế hoạch E-Marketing”