Categories
HỌC

9 lầm tưởng về kế hoạch kinh doanh trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp

Trong quyển “Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy” của Jim Horan đã đề cập những tư tưởng cần gạt sang một bên khi lập một kế hoạch kinh doanh. Đó là:

  1. Kế hoạch càng dài càng tốt
  2. Mục đích chủ yếu là đạt hiệu quả về mặt tài chính
  3. Để người khác viết kế hoạch kinh doanh cho mình sẽ dễ hơn
  4. Bạn có thể và nên tự lập kế hoạch kinh doanh
  5. Cần tới 6 tháng để lập kế hoạch
  6. Nếu hoàn thành thì kế hoạch cũng chỉ xếp xó.
  7. Quy mô của tôi quá nhỏ, những kế hoạch kinh doanh dành cho những tổ chức lớn hơn nhiều.
  8. Tôi biết rõ tôi định hướng công việc kinh doanh thế nào nên không cần phải lập kế hoạch.
  9. Tôi chỉ có thể trả tiền cho một cố vấn để lập kế hoạch cho mình, thế là đủ rồi.

Trong tác phẩm này tác giả cũng khuyên ta muốn lập một kế hoạch có thể sử dụng được hãy quên đi những tư tưởng này.

Chúc ACE lập một kế hoạch kinh doanh hiệu quả nói chung và áp dụng chúng trong luận văn cao học quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp nói riêng.

Kevin.

3 replies on “9 lầm tưởng về kế hoạch kinh doanh trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp”