Ấn Độ là nước khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới

Lalit K Jha – Huffington Post

 

SAN JOSE, California — Ấn Độ sẽ giữ một phần lớn trong dẫn lái công nghệ hướng tới tương lai, CEO của Google, Sunder Pichai nói hôm nay và ca ngợi thủ tướng Narendra Modi về việc tăng tốc nỗ lực của Ấn Độ để trở thành lò toàn cầu tiếp về phát kiến và khởi nghiệp.

Việc dẫn lái công nghệ hướng sẽ thực sự cải tiến cuộc sống của mọi người ở Ấn Độ và trên khắp thế giới, Pichai nói.

“Tôi không chỉ phấn khích bởi tôi đã lớn lên ở Ấn Độ, tôi phấn khích vì tôi quan tâm sâu sắc về công nghệ và biết rằng Ấn Độ sẽ giữ một phần lớn trong tương lai của nó,” ông ấy nói, và nói thêm rằng nhiều phần của điều đó đang trở thành có thể vì Modi đang dẫn lái nó tiến tới.

“Ông ấy (Modi) đã làm tăng tốc nỗ lực của Ấn Độ để trở thành lò toàn cầu tiếp về phát kiến và khởi nghiệp,” Pichai nói cho một buổi tụ tập các CEO hàng đầu ở thung lũng Silico vào buổi chiêu đãi tối tôn vinh ông thủ tướng, người đang trong chuyến thăm hai ngày tới thành phố San Jose.

Quan trọng hơn, Modi hiểu rằng công nghệ là yếu tố tạo khả năng để dẫn lái thay đổi ở qui mô số đông, loại qui mô mà Ấn Độ cần, ông ấy nói thêm.

CEO 43 tuổi của Google nói vấn đề không chỉ là lên trực tuyến, vấn đề là về bạn có được gì khi lên trực tuyến.

“Mọi người đang giáo dục bản thân họ, kết nối với những người được yêu mến và chia sẻ các video. Chẳng hạn trên YouTube, có nhiều người làm phim tại gia ở Ấn Độ, người kiếm sống bằng việc đăng các video trực tuyến,” ông ấy nói.

Đọc thêm  Học cả đời

Pichai người đã ở Ấn Độ năm ngoái, ca ngợi sự hiện diện của điều ông ấy mô tả là các nhà doanh nghiệp “đói”, cùng một loại người sẽ giống như ở thung lũng Silicon.

“Sự hiện diện của điều đó, động cơ và những người Ấn Độ lên trực tuyến với qui mô chưa từng có, là rất rõ ràng cho tôi rằng đây là một cơ hội trong cả đời,” ông ấy nói, còn nói thêm rằng có bằng chứng về điều này ở khắp nơi.

Có hơn 3,000 công ti khởi nghiệp ở Ấn Độ.

“Theo nhiều ma trận, Ấn Độ có các công ti khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Các công ti như Flipkart, Hike, Zomato, Snapdeal đây toàn là những bằng chứng của điều này đang xảy ra khắp quanh chúng ta,” ông ấy nói. “Họ không chỉ là những câu chuyện thành công Ấn Độ, họ là những câu chuyện thành công toàn cầu và họ tạo ra hàng nghìn việc làm.”

Ông ấy nói rằng Google tự hào về điều đang xảy ra ở Ấn Độ và chia sẻ viễn kiến của ông thủ tướng về Ấn Độ số thức và muốn giữ một phần trong điều đó.

Quan sát rằng hai điều chính tính toán và tính kết nối – là nền tảng cho Ấn Độ số thức, Pichai nói android ngày nay là sẵn có trong nhiều ngôn ngữ Ấn Độ.

Phát biểu điều đó để thúc đẩy học thức số thức tiến lên, điều rất quan trọng cho mọi người là gõ được trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, Pichai công bố rằng tháng tới Google sẽ làm điều đó thành có thể cho mọi người gõ 10 ngôn ngữ khác nhau ở Ấn Độ, kể cả tiếng Gujarati.

Đọc thêm  Đào tạo về an ninh thông tin

Pichai nói Google đang làm việc trên nhiều dự án kết nối, mà ông ấy sẽ công bố khi Modi tới thăm tổng hành dinh của Google.

“Hơn bất kì chỗ nào khác, Ấn Độ có tinh thần phát kiến ngay trong DNA. Nó đang làm những điều lớn lao cùng nó. Chính tinh thần đó dẫn lái mọi người ở đây,” Pichai nói.

 

Nguồn: http://www.huffingtonpost.in/2015/09/27/india-technology-sunder-pichai_n_8202562.html?utm_hp_ref=in-tech

 

—English version—

 

India Is The Fastest Growing Startup Nation In The World

By Lalit K Jha – Huffington Post

 

SAN JOSE, California — India will play a big part in driving technology forward in the future, Google CEO Sunder Pichai said today and praised Prime Minister Narendra Modi for accelerating India’s effort to become the next global hotbed of innovation and entrepreneurship.

Driving technology forward would really improve people’s lives in India and all around the world, Pichai said.

“I am not just excited because I grew up in India, I am excited because I deeply care about technology and know that India will play a big part in its future,” he said, adding that a lot of that is becoming possible because Modi is driving it forward.

“He (Modi) has accelerated India’s effort to become next global hotbed of innovation and entrepreneurship,” Pichai told a gathering of top Silicon Valley CEOs at a dinner hosted in honour of the Prime Minister, who is on a two-day visit to the city of San Jose.

More importantly, Modi understands that technology is an enabler to drive change at a massive scale, the kind of scale that India needs, he added.

The 43-year-old Google CEO said it is not just being on line, it is about what you get online.

Đọc thêm  Bài nói cuối cùng của tôi cho người tốt nghiệp năm 2017

“People are educating themselves, connecting with loved ones and creating and sharing videos. For example on YouTube, there are many home makers in India who make a living by posting videos on line,” he said.

Pichai who was in India last year, praised the presence of what he described as “hungry” entrepreneurs, the same kind one would like in the Silicon Valley.

“The presence of that, motivation and Indians coming online at an unprecedented scale, was very clear to me that this is a once in a life time opportunity,” he said, adding that there is evidence of this all around.

There are more than 3,000 startups in India.

“By many matrices, India has the fastest growing startups in the world. Companies like Flipkart, Hike, Zomato, Snapdeal these are all evidence of these are happening all around us,” he said. “They are not just Indian success stories, they are global success stories and they create thousands of jobs.”

He said that Google is proud at what is happening in India and share Prime Ministers vision for a Digital India and want to play a part in it.

Observing that two main things computing and connectivity — are foundation for a digital India, Pichai said android today is available in many Indic languages.

Stating that in order to push digital literacy forward, it is very important for people to type in their native languages, Pichai announced that next month Google would make it possible for people to type in 10 different languages in India, including Gujarati.

Pichai said Google is working on many connectivity projects, which he would announce when Modi visits Google headquarters.

“More than anywhere else, India has the innovative spirit that lies in the DNA. It is doing great things with it. It’s that spirit that drives everyone here,” Pichai said.

Source: http://www.huffingtonpost.in/2015/09/27/india-technology-sunder-pichai_n_8202562.html?utm_hp_ref=in-tech

Leave a Reply