Ảnh hưởng của sử dụng vốn nợ trong quyết định cơ cấu vốn

Một trong những ưu điểm lớn nhất của sử dụng vốn nợ thay cho vốn tự có là lợi ích về thuế hay lá chắn thế của lãi vay, do đó giá trị doanh nghiệp tăng.

Ở một số nhà nước yêu cầu nhà đầu tư (investor) phải đóng thuế thu nhập thì việc sử dụng vốn nợ sẽ trở thành yếu điểm.

Nợ thường rẻ hơn vốn cổ phần hay nói cách khác lãi suất ngân hàng, lãi suất trái phiếu thấp hơn nhiều so với lãi suất mong đợi của nhà đầu tư.

Khi tăng nợ có nghĩa giảm chi phí trên một đồng tiền mặt (cost of capital) => tăng Vop.

Sử dụng nợ tạo ra giá trị hao mòn hay giá trị phá sản kỳ vọng dn. Nợ càng cao, rủi ro càng cao, những cty này thường bỏ qua các cơ hội đầu tư vào các dự án có rủi ro cao. Đồng thời cũng giảm bớt các chi phí tạo hiệu quả trong tương lai như R&D, xây dựng thương hiệu, training…

Cty có nợ cao còn tạo ra chi phí đại diện cao, có nguy cơ mất khách hàng, nhân viên nghỉ việc, nguy cơ càng cao với cty với sp chu kỳ dài, bảo hành lâu dài.

Theo thuyết MM số II, giá trị doanh nghiệp khi không sử dụng nợ và sử dụng nợ , có thuế có mối quan hệ là:
VL = VU + TD

VL: Giá trị DN khi sử dụng nợ

VU: Giá trị DN khi không sử dụng nợ

T: Thuế suất

D: Nợ

Giá trị của DN sử dungj nợ cao hơn giá trị dn không sử dụng nợ, (Lợi ích từ lá chắn thuế), do đó cty sẽ tối đa giá tri khi sử dụng 100% vốn nợ.