Categories
HỌC LÀM Opinions

Áp dụng lý thuyết vào thực tế ở Việt Nam

Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được là do sinh viên có thói quen học không đến nơi đến chốn, ra đi làm cũng mang theo cái kiến thức nửa vời đó vào công ty làm việc, gặp thêm mấy ông sếp chỉ thích mấy thằng nói hay mà làm thì dở nữa thì có “thìa thần” cũng bó tay huống hồ gì “đũa thần”

Lý do Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được

Việt Nam không áp dụng lý thuyết vào thực tế được là do sinh viên có thói quen học không đến nơi đến chốn, ra đi làm cũng mang theo cái kiến thức nửa vời đó vào công ty làm việc, gặp thêm mấy ông sếp chỉ thích mấy thằng nói hay mà làm thì dở nữa thì có “thìa thần” cũng bó tay huống hồ gì “đũa thần”. Khi mà anh hiểu được bản chất của kiến thức, việc áp dụng ISO, BSC, ERP,… sẽ được thay đổi sao cho phù hợp với môi trường, với văn hóa và quy mô của công ty. Và đồng thời khi anh hiểu cái bản chất, cái triết lý cội gốc của nó thì việc áp dụng vừa dễ, vừa đỡ tốn kém nữa.

Áp dụng lý thuyết vào thực tế
Lý thuyết phải song hành với thực tiễn

Ví dụ áp dụng lý thuyết vào thực tếđối với BSC thì triết lý cốt lõi quản lý của người ta là khuyên anh đừng có xem trọng quá các chỉ tiêu tài chính như: doanh thu, lợi nhuận,…mà phải có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Anh phải xem xét xem trong 1 đồng thu nhập vào túi của anh thì nhân viên anh có được ăn no, mặc ấm không, khách hàng của anh khi sử dụng sản phẩm – dịch vụ của anh có cảm thấy hài lòng không, công việc trong công ty có tổ chức ổn thỏa không, có hiệu quả không,…Vậy nếu như anh hiểu được nó như thế thì bất kỳ một chỉ tiêu nào đặt ra hay đạt được anh đều phải đưa cái triết lý cân bằng vào. Khi mà nhân viên trong công ty đã thấm nhuần cái triết lý này một cách tự nhiên thì anh bắt đầu bỏ tiền ra làm BSC một cách chuyên nghiệp thì lúc đó có phải là dễ hơn, đỡ tốn kém hơn không!!!

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *