Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com

Cách tạo bài viết trên Vneconomics.com Update 2016

Bài viết này dùng để hướng dẫn tạo bài viết cơ bản trên vneconomics.com

Video hướng dẫn dùng vneconomics.com by Kevin

Agenda
 1. Login / Logout
  1. Account: Username / password
  2. Link to login: https://vneconomics.com/login
 2. Create a post
  1. Title
  2. Content
  3. Tag
  4. Category
  5. Insert Image / Video
  6. Insert File
  7. Save as Draft
  8. Publish a post
  9. Update collection page (Optional)
 3. Edit a post
  1. Edit content, title, url
  2. Edit file, link…
  3. Update post.
 4. Delete a post
 5. Share a post

+ Chèn video:

+ Chèn hình ảnh

vi du viet bai vneconomics

+ Chèn file:

C1: Chèn trực tiếp (Ko nên dùng vì rất khó quản lý sau này).

Ktra giua ky – de thi

C2: Chèn thông qua Menu Download.