Avaya Scopia Video Conferencing Solution – Client Components

Ở bài trước tôi đã chia sẻ các thành phần core của hệ thống Avaya Scopia Video Solution. Ở bài này tôi sẽ giới thiệu các đầu cuối được sử dụng trong một hệ thống Video Conferencing phổ biến. Với giải pháp Avaya Scopia Video Conferencing Solution cung cấp một trải nghiệm đầu cuối với chuẩn HD advanced. Đối tượng: Cá nhân, nhóm làm việc nhỏ. Địa điểm: tại bàn làm việc (desktop, pc, tablet), trên đường (on the road), thậm chí ở ngoài khơi trên những boong tàu. Scopia Clients gồm có 3 dòng chính:

  1. Scopia XT Series: XT5000 Series, XT4000 series, XT Executive, XT1200, XT Telepresen, XT Meeting Center
  2. Scopia Desktop
  3. Scopia Mobile

  1/ Scopia XT Series Scopia XT Series được xem như một kỹ thuật video cao cho chuẩn HD Video Conferencing. Tất cả các model của XT Series đều gồm các thành phần sau:

  • XT Codec Unit: Thực thi VideoConferencing
  • Elegant Remote Control: cho phép truy xuất tính năng.
  • Camera.

2/ Scopia Desktop

3/ Scopia Mobile

 

Updating…