Bài thi kiểu GMAT bằng tiếng Việt trong tuyển sinh cao học UEH

Kiểm tra năng lực kiểu GMAT bằng tiếng Việt trong tuyển sinh cao học

GMAT (Graduate Management Admission Test) là bài kiểm tra tuyển sinh cao học được 6.000 chương trình cao học khối ngành kinh tế – quản trị sử dụng tại 2.100 trường đại học trên thế giới, trong đó có hơn 1.400 trường đại học Hoa Kỳ. Tại Việt Nam đã có 5 chương trình sử dụng hình thức test này tuyển sinh MBA, trong đó có CFVG tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Ngay tại UEH cũng đã sử dụng hình thức kiểm tra GMAT bằng tiếng Việt cho chương trình EMBA từ năm 2014. Năm nay, Trường dự kiến sử dụng hình thức thi này trong tuyển sinh cao học, bắt đầu từ đợt 2/2017. Môn này sẽ là 1 trong 3 môn thi, thay thế cho môn “toán kinh tế”, bên cạnh 2 môn khác là “môn chuyên ngành” và “tiếng Anh”. Vậy GMAT là gì và hình thức thi này ở UEH có gì khác biệt?

Tại sao GMAT?

GMAT đã được các trường tiên tiến nhất trên thế giới sử dụng tuyển sinh cao học, nhất là chương trình cao học tại các trường kinh doanh. Thực ra có 2 hình thức kiểm tra năng lực cho tuyển sinh cao học là GMAT hoặc GRE (Graduate Record Examination). GRE thiên về kiểm tra kỹ năng tư duy, kỹ năng suy luận phù hợp với định hướng nghiên cứu và được sử dụng cho tất cả các ngành cao học trong khi GMAT thiên về kiểm tra kiến thức thực tiễn, kỹ năng và tư duy quản trị, phù hợp với khối ngành kinh tế – quản trị. Ngày nay, đại đa số trường đại học chấp nhận cả 2 loại kiểm tra và kết quả có thể chuyển đổi cho nhau.

UEH đang trong quá trình quốc tế hóa, áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế, do vậy việc tuyển sinh cũng phải theo thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh đa số các chương trình cao học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ là các chương trình theo hướng ứng dụng nên việc kiểm tra kiến thức, năng lực dạng GMAT sẽ phù hợp hơn là sử dụng GRE.

Nội dung GMAT:

GMAT thông thường do GMAC tổ chức và thông qua trang www.mba.com. Theo các chuyên gia, một bài kiểm tra GMAT sẽ bao gồm 4 nội dung: 1) kỹ năng viết bài phân tích đánh giá (analytical writing assessment); 2) kỹ năng suy luận (tư duy logic); 3) kỹ năng định lượng (liên quan đến toán và thống kê) và 4) kỹ năng ngôn ngữ (thực chất là tiếng Anh). Hình thức thi các phần cũng khác nhau, sử dụng bài luận, câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đúng/sai, yêu cầu sửa văn bản tiếng Anh…

GMAT bằng tiếng việt
Hình ảnh một bài thi GMAT trên máy tính

Nội dung kiểm tra kiểu GMAT bằng tiếng Việt sẽ áp dụng tại UEH sẽ có một số khác biệt. Thứ nhất, tất cả đều sử dụng tiếng Việt, kể cả các phần định lượng, toán và logic. Thứ hai, do không có phần kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh nên sẽ thay thế phần này bằng kiến thức kinh tế, quản trị và xã hội. Nội dung các phần cụ thể như sau: 1) kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê); 2) kỹ năng tư duy logic; 3) kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học; 4) kiến thức xã hội đương đại; 5) một bài luận ngắn để xác định kỹ năng phân tích theo chủ đề kinh tế-xã hội cho trước. Bốn phần đầu được tổ chức dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm, phần thứ 5 là tự luận.

Lời kết:

Những thay đổi trong tuyển sinh cao học với việc sử dụng môn kiểm tra năng lực theo kiểu GMAT bằng tiếng Việt và theo hướng quốc tế hóa, sẽ giúp cho UEH tuyển được các ứng viên xuất sắc nhất, có kiến thức phong phú, tư duy logic, hiện đại, thái độ ứng xử đúng mực vào các chương trình cao học của Trường.

Hồ Viết Tiến

Published by

John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply