Categories
IT VIDEO

Bài viết hướng dẫn quản trị vneconomics.com

Đây là title

Nội dung này chỉ chứa các hướng dẫn quản trị site, các bạn ko nên mất thời gian để đọc nó nếu chỉ là visitor bình thường. Chúc các bạn học tập tốt.

Nội dung bài hướng dẫn sẽ gồm:

  1. Đăng nhập/ đăng xuất
  2. Giới thiệu chung về menu và dashboard.
  3. Tạo bài viết: thêm hình ảnh, thêm video.
  4. Chỉnh sửa bài viết
  5. Upload hình nâng cao qua Dropbox

12916075_1155802864438769_1526447444485738415_o