Categories
HỌC Nghiên Cứu

Bản chất của nghiên cứu

Bản chất của nghiên cứu

Thuật ngữ “nghiên cứu” xuất hiện rất nhiều khi chúng ta nghe radio, xem tivi hoặc đọc báo hằng ngày. Những kết quả của “nghiên cứu” thì có ở xung quanh chúng ta. Một cuộc tranh luận về các kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, chắc chắn trong đó sẽ bao gồm cuộc thảo luận về “nghiên cứu”, thông thường ám chỉ cách mà dữ liệu được thu thập. Các nhà chính trị thường chứng minh các chính sách của họ của họ dựa trên nền tảng của nghiên cứu. Báo chí thường thường báo cáo các phát hiện của các công ty nghiên cứu thị trường. Các chương trình phóng sự-tài liệu cho chúng ta biết những “kết quả nghiên cứu”, và các nhà quảng cáo có thể nhấn mạnh các “kết quả nghiên cứu” để khuyến khích bạn mua một sản phẩm hoặc thương hiệu nào đó. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng điều mà những ví dụ này thực sự muốn nhấn mạnh chỉ là ý nghĩa đa dạng của từ “nghiên cứu” trong lời nói hằng ngày mà thôi.

nghiên cứu
Nghiên cứu là gì?

Walliman (2011) cho rằng nhiều người trong  số chúng ta sử dụng thuật ngữ “nghiên cứu” mỗi ngày mà không hiểu ý nghĩa thực sự của từ đó. Chẳng hạn, ông nêu rõ những cách trong đó thuật ngữ này bị sử dụng sai:

-chỉ thu thập các sự kiện hay thông tin mà không có mục đích rõ ràng;

-tập hợp và sắp xếp lại các sự kiện hoặc thông tin mà không có một diễn giải nào;

-như là một thuật ngữ để làm tăng sự chú ý và trang trọng cho sản phẩm hay ý tưởng.

Điều đầu tiên trong những vấn đề thực tế trên là nghiên cứu thường liên qua đến việc thu thập thông tin, nhưng mà muốn nó là nghiên cứu thì bạn cần làm nhiều hơn thay vì chỉ đọc vài cuốn sách hoặc bài viết, trò chuyện với một vài người hoặc đưa ra những câu hỏi mà thôi. Tuy việc thu thập dữ liệu có thể là một phần của tiến trình nghiên cứu, nhưng nếu nó không được thực hiện theo cách thức có hệ thống của riêng nó, đặc biệt với mục đích rõ ràng, thì nó sẽ không được coi như nghiên cứu.

Điều thứ hai thường xuất hiện trong nhiều bản báo cáo, trong đó, các dữ liệu được thu thập, có thể từ nhiều nguồn khác nhau rồi được tập hợp trong một tài liệu riêng với những nguồn dữ liệu được liệt kê. Tuy nhiên, ở đây không có sự diễn giải nào cho dữ liệu được thu thập. Nhắc lại rằng dù tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể là một phần của tiến trình nghiên cứu, nhưng nếu không có diễn giải gì thì không phải là nghiên cứu.

Cuối cùng, thuật ngữ “nghiên cứu” có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của mọi người về một ý tưởng hay sản phẩm nào đó và để gợi ý mọi người tin vào nó. Trong những trường hợp như thế, khi bạn yêu cầu các chi tiết của quá trình nghiên cứu thì chúng ta sẽ nhận được một sự không rõ ràng hoặc không sẵn sàng chia sẻ.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể hiểu ngay rằng nghiên cứu cần có một số đặc điểm sau:

-Dữ liệu được thu thập một cách có hệ thống

-Dữ liệu được diễn giải một cách có hệ thống

-Có mục đích rõ ràng: khám phá các sự việc

Vì thế chúng ta có thể định nghĩa nghiên cứu như việc người ta thực hiện để phát hiện sự việc theo cách có hệ thống, nhờ đó sẽ tăng thêm kiến thức cho họ. Hai cụm từ quan trọng trong định nghĩa này là: “nghiên cứu có hệ thống”“phát hiện sự việc”. “Có hệ thống” gợi ý rằng nghiên cứu dựa trên nền tảng những quan hệ logic và chắc chắn không chỉ trên niềm tin (Ghauri và Gronhaug, 2005). Nghiên cứu của bạn sẽ liên quan đến sự giải thích các phương pháp dùng để thu thập dữ liệu, sẽ tranh luận tại sao những kết quả đạt được lại có ý nghĩa, và sẽ giải thích một số hạn chế liên quan với chúng. “Khám phá các sự việc” gợi ý rằng nghiên cứu của bạn phải có mục đích. Và muốn đạt được những mục đích đó thì phải thông qua mô tả, giải thích, hiểu biết, bình luận và phân tích (Ghauri và Gronhaug, 2005). Hay nói cách khác, bạn có một mục đích rõ ràng khi bạn cần một tập hợp “sự việc” mà bạn muốn khám phá, thông qua việc trả lời cho một hay nhiều câu hỏi.

John T. Roger

********************************

Ghauri, P. và Gronhaug, K. (2005) Research Methods in Business Studies: A Practical Guide – Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Hướng dẫn thực tiễn (3rd edn), Harlow, Financial Time Prentice Hall.

Walliman, N. (2001) Your reseach Project: A Step by Step Guide for the First-Time Reseacher – Dự án nghiên cứu của bạn: Hướng dẫn từng bước cho người Nghiên cứu lần đầu, London, Sage.

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *