Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận

Bất kỳ một vấn đề kinh tế hay quản lý nào cũng không được sự đồng thuận của tất cả các nhà kinh tế hoặc nhà quản trị. Lấy ví dụ như quy luật cơ bản nhất của nền kinh tế thị trường của Adam Smith là để cho cung cầu tự do thiết lập sự cân bằng. Nhưng Keynes lại không đồng ý, ông lại cho rằng cung cầu chỉ tự cần bằng trong dài hạn thôi, mà dài hạn thì không biết đến bao giờ, liệu đến lúc đó cũng ta có còn trên cõi đời này để thấy sự cần bằng đó không nữa, vì vậy trong ngắn hạn chúng ta phải can thiệp vào cầu để nó đạt được mục tiêu ta đề ra.

Còn trong quản trị, ví dụ như thuyết X, Y của Mc.Gregor thì có 2 quan niệm về con người, một quan niệm cho rằng con người bản chất là xấu vì vậy cần phải có quy định và quản lý chặt chẽ họ, quan niệm khác thì cho rằng con người bản chất là tốt, vì vậy phải để họ tự do, kết hợp với động viên và khuyến khích họ, thì sẽ mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho công ty. Mỗi nhà quản lý quan niệm như thế nào thì họ hành động như thế vây, ai cũng có cái lý của người đó.

Điều mình muốn nói ở đây là bản chất của việc tiếp thu kiến thức về kinh tế và quản lý là phải thảo luận, tranh luận để đưa ra cách lý giải riêng của mình mà không bị bất kỳ một tư tưởng hay người nào đó chi phối. Tương tự như vậy những gì chúng ta được nghe các thầy cô, các chuyên gia nói, thậm chí những người có nhiều kinh nghiệm hơn ta nói về các vấn đề kinh tế và quản lý thì chúng ta đừng nên vội tin đó là chân lý mà hãy xem xét xem quan niệm hay lý thuyết đối lập với nó là gì, trong trường hợp nào nó đúng, trong trường hợp nào thì nó còn thiếu sót. Muốn làm được điều đó mà chỉ dựa vào vài năm kinh nghiệm làm việc của mình thì xin lỗi các bạn, nó chưa đủ đâu. Các bạn phải đọc thật nhiều sách, bởi vì sách nó được tổng hợp từ thực tiễn mà ra, đó là những trường hợp điển hình nhất, khi bạn đọc một cuốn sách này bạn thấy trong thực tiễn nó không xảy ra như vậy và bạn kết luận luôn là đọc sách chẳng giúp ích được gì, nhưng bạn đâu biết được rằng trong quyển sách khác người ta đã nói đến vấn đề này rồi, người ta giải quyết được vấn đề này rồi, có thể đó là sách tiếng Việt, tiếng Anh, thậm chí tiếng Trung Quốc. Vấn đề là bạn chưa đọc tới hay bạn không có khả năng đọc nó thôi.

Tóm lại là không nên quá tin tưởng bất kỳ điều gì, chỉ tin tưởng khi bạn thấy nó hợp lý, bạn chỉ thấy nó hợp lý khi bạn đủ kiến thức, bạn chỉ đủ kiến thức khi bạn trau dồi nó thường xuyên, một trong số cách đơn giản nhất là đọc nhiều sách với những thể loại, tác giả, trường phái,…khác nhau, thậm chí đối lập nhau để mình có được cái nhìn tổng quát, không phiến diện.

Published by

John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply